(Buitenlandse) projecten

 

NOODHULP SULAWESI

Tsunami en aardbevingen zorgen voor veel slachtoffers op Sulawesi (Indonesië)

Op Zondag 14 oktober wordt er in alle kerkgebouwen een extra collecte gehouden

voor de aardbeving in Sulawesi.

Of maak uw bijdrage over op

rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie,

 o.v.v. het projectnummer 'Noodhulp Sulawesi' Hartelijk dank!

 


Geloven in Delen

Op zaterdagochtend 22 september 2018 zijn in de omgeving van Immanuelkerk / supermarkt Jumbo bloemen uitgedeeld om door te geven aan anderen, waar deze ,-- door bijvoorbeeld bepaalde omstandigheden --, zeer welkom zijn.


 

 

 

Voor deze pagina is op dit moment geen verdere actuele informatie beschikbaar.

Laatst gewijzigd op 5 oktober 2018.