(Buitenlandse) projecten

 

 

Rondgangcollecte 2020

In de afgelopen weken zijn de enveloppen met de folder over de Rondgangcollecte 2020 met een acceptgiro bij de gemeenteleden van de PKN Maassluis bezorgd. De collecte betreft de jaarlijkse inzameling voor speciale projecten van de Diaconie, zowel plaatselijk, landelijk en in de wereld.

De drie gekozen projecten waar we dit jaar voor collecteren zijn:

  1. Diaconaat – vakanties met aandacht
  2. Stichting INLIA - Hulp aan dakloze vluchtelingen in Nederland
  3. Opvang voor gestande vluchtelingen op Lesbos

Diaconaat – vakanties met aandacht

Elk jaar worden vakantie-arrangementen georganiseerd voor mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen. De gasten genieten in deze week van veel warmte, aandacht en gezelligheid. Het betreft meestal ouderen, maar ook mensen die zorg of begeleiding nodig hebben kunnen mee. Tijdens deze vakanties staan ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Daarnaast worden elk jaar samen met RCN Vakantieparken en Het Vakantiebureau van Kerk in Actie  circa 100 gratis vakantieweken aangeboden voor gezinnen op bijstandsniveau.

Stichting INLIA Hulp aan dakloze vluchtelingen in Nederland

Stichting INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers) werkt samen met vrijwilligers uit honderden kerken, maatschappelijke organisaties en gemeentebesturen om dakloze vreemdelingen van hulp te voorzien. Die hulp kan variëren van ondersteuning bij terugkeer, opvang in tijdelijke huisvesting tot en met ‘kerkasiel’. INLIA wijst de overheid op haar plichten: als zij een asielaanvraag afwijst, blijft ze verantwoordelijk voor de gevolgen.

Opvang voor gestande vluchtelingen op Lesbos

De organisatie “Borderline Lesvos” helpt vluchtelingen die vastzitten op het Griekse eiland Lesbos. Volgens afspraken tussen de EU en Turkije moeten deze mensen worden teruggestuurd naar Turkije. Vanwege de lange procedures komt hier in de praktijk weinig van terecht. Nog steeds komen iedere maand veel vluchtelingen in bootjes aan op de kust. De organisatie Borderline richt zich op medische zorg voor vluchtelingen, maar geeft ook informatie en biedt transport aan.

De Diaconie nodigt u uit om de flyer HULP GEEFT HOOP  door te lezen.

Heeft u geen flyer ontvangen dan kunt u de inhoud ook lezen op de website van  www.pknmaassluis.nl diaconie

Mogen wij deze Ronggangcollecte 2020 van harte bij u aanbevelen?

Uw donatie kunt u storten op Bankrekening  NL63INGB0000160100  ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Maassluis

Wilt u echter gebruik maken van de bijgevoegde acceptgiro  dan kan dat natuurlijk ook. Hier zijn echter wel extra kosten aan verbonden.

 

 

 


 

 

 

 

Voor deze pagina is op dit moment geen verdere actuele informatie beschikbaar.

Laatst gewijzigd op 30 mei 2020.