PKN Maassluis

Giften

Uw gift aan de Kerk

Elk jaar is onze kerk bezig om de inkomsten en uitgaven weer in evenwicht te krijgen. Steeds op zoek naar extra inkomsten.

De Belastingdienst heeft speciaal voor mensen, die jaarlijks goede doelen steunen een extra mogelijkheid voor belastingaftrek gecreëerd. Indien de jaarlijkse schenking voor ten minste vijf jaar voor een vast bedrag per jaar wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst (akte), dan is het volledige bedrag aftrekbaar voor de belasting. Wij vragen u dringend om hier gebruik van te maken en het behaalde extra belastingvoordeel (voor een groot deel) aan de kerk te schenken.

Voor ‘gewone’ giften is pas aftrek mogelijk als u per jaar meer schenkt dan 1% van uw (gezamenlijke) jaarinkomen.

Hoe werkt het?

Simpel, u vult het formulier dat u van ons krijgt in en levert dit in bij een lid van het College van Kerkrentmeesters. Deze zorgt voor invulling van de overige gegevens. 

Als u kiest voor een automatische incasso dan zorgt de kerk voor de afboeking per maand, kwartaal of jaar. Wanneer u hier niet voor kiest moet u zelf uw jaarlijkse bijdrage, desgewenst in termijnen, overmaken.

Wat moet u doen bij de belastingaangifte?

Op uw belastingaangifte geeft u uw bijdrage aan de Kerk op als ‘periodieke gift’ waardoor deze volledig fiscaal aftrekbaar wordt.  Maakt u gebruik van de ‘Voorlopige Teruggaaf’ dan kunt u het bedrag ook direct hierbij laten meelopen.

Hoe zit het met collectemunten?

Als u dat wilt kunt u ook het door u gewenste bedrag aan collectemunten via de schriftelijke overeenkomst laten lopen. Het in de overeenkomst op te nemen jaarbedrag is dan dus een combinatie van een vaste bijdrage aan de Aktie Kerkbalans en een vast bedrag collectemunten gedurende minimaal vijf jaar. In dat geval is het van belang om aan het College van Kerkrentmeesters door te geven wat de splitsing van het door u in de akte opgenomen bedrag is zodat men weet op welk bedrag aan collectemunten u recht hebt en welk bedrag is bestemd voor de Aktie Kerkbalans.  U kunt dit middels een zogenaamd splitsingsformulier doorgeven aan een lid van het College van Kerkrentmeesters.

Wat kost de akte?

Aan deze overeenkomst van periodieke schenking zijn, in tegenstelling tot de vroegere notariële akte, geen kosten verbonden.

Als u meer informatie over deze regeling wenst, dan kunt u contact opnemen met Peter Montagne, penningmeester van het College van Kerkrentmeesters.

Collectemunten

Bestelprocedure collectemunten

We betalen met ons allen onze boodschappen steeds vaker met onze bankpas zodat er minder contant geld in onze portemonnee om gaat. Het aantal geldautomaten neemt af en in de kerk merken we dat de kosten die de kerk aan de bank moet betalen voor het afstorten van contant geld hoog zijn. Om op die onnodige kosten te besparen bevelen we het gebruik van collectemunten van harte bij u aan.

We verzoeken u om per bankoverschrijving collectemunten te bestellen, al blijft aankoop van collectemunten met contant geld nog mogelijk. Samen met het College van Diakenen stellen we collectemunten beschikbaar, ook in hogere waarden van € 2,50 en € 5 en € 10 voor uw financiële bijdrage aan collecten en kerkelijke evenementen. 

Om het u gemakkelijk te maken kunt u 14 dagen na verzending van uw bankoverschrijving de bestelde collectemunten afhalen op de door u aangegeven locatie, ook bijvoorbeeld na de dienst in de Immanuëlkerk  en Groote Kerk. Bij de uitgang van de kerk is een handleiding beschikbaar hoe u de collectemunten kunt bestellen en waar u ze af kunt afhalen.

Beschikbare waarden:

€ 0,50 € 0,75 € 1,00 € 1,50 € 2,50 € 5,00 en € 10,00.

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte! Via nieuwsbrief ‘de Kerkwijzer‘ informeren we je graag, zowel digitaal* als op papier*.  In de Groote Kerk is ook de ‘Zondagsbrief’ beschikbaar, met wijknieuws. Interesse? Meld je hieronder aan, dan nemen we contact met je op.
(* voor dit abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd).