Jeugd

Algemeen

Kinderen en jongeren dienen een belangrijke plaats in te nemen in de gemeente. Dit geldt in het bijzonder voor onze wijkgemeente, aangezien kinderen en jongeren slechts een klein onderdeel uitmaken van het meelevende deel van de gemeente. Daarbij realiseren wij ons dat de jeugd van nu de gemeente van de toekomst is!

De belangrijkste doelstellingen van het jeugdwerk zijn:

  • dat kinderen en jongeren het Evangelie door middel van catechese wordt uitgelegd, dat zij een keuze maken voor het geloof, dat zij hun geloof verdiepen en dat zij leren een getuige te zijn van Jezus Christus.
  • dat kinderen en jongeren zich thuis voelen in onze kerk, kerkdiensten bijwonen, en vriendschappen sluiten met andere kinderen en jongeren van de gemeente.

Wijkactiviteiten

Tijdens de dienst is er een oppas voor kinderen van 1 tot en met 7 jaar in gebouw de Schans. De kinderen gaan er voor de dienst naar toe en direct na de preek worden zij weer in de kerk terug verwacht.

Gedurende het winterseizoen wordt er catechisatie gegeven en indien jongeren belijdeniscatechisatie willen volgen, kunnen zij zich daarvoor opgeven bij de kerkenraad (scriba).

Er is een kring voor jongeren in de leeftijd van 21 jaar en ongeveer 30 jaar. Deze kring komt op afspraak bij elkaar om een boekje of thema verder met elkaar te bespreken.

Plaatselijke activiteiten

Gegeven de structurele afname van het aantal kinderen en jongeren wordt samenwerking met overige wijken en andere kerken in Maassluis gezocht, teneinde activiteiten op peil te kunnen houden. Projectmatig worden er gezamenlijke avonden voor de jeugd opgezet en waar mogelijk wordt het kinderkerstfeest met beide andere wijken georganiseerd.

De jeugd kan gebruik maken van het jaarlijkse kinderkamp dat georganiseerd wordt door Stichting Kampwerk Maassluis; deze stichting wordt ondersteund vanuit de Algemene Kerkenraad.

Voor het plaatselijke centrale jeugdwerk zie: jeugdwerkpknmaassluis.nl

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte! Via nieuwsbrief ‘de Kerkwijzer‘ informeren we je graag, zowel digitaal* als op papier*.  In de Groote Kerk is ook de ‘Zondagsbrief’ beschikbaar, met wijknieuws. Interesse? Meld je hieronder aan, dan nemen we contact met je op.
(* voor dit abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd).