Groote kerk > Raak betrokken > Gespreks- en Bijbelkringen

Gespreks- en Bijbelkringen

Onderstaande informatie moet nog worden aangepast voor het seizoen 2020 – 2021

Seniorenbijbelkring

Elke tweede woensdagmorgen van de maand komt de seniorenbijbelkring in de Schans bij elkaar van 10.00 uur tot 11.30 uur. Deze kring is gestaag gegroeid, maar er kunnen gerust nog nieuwe deelnemers en deelneemsters bij. Het mogelijk om met elkaar afspraken te maken over vervoer.  U bent hartelijk welkom! Aan het einde van het seizoen sluiten we de kring af met een uitje. Kosten zijn er niet aan verbonden, we houden alleen een collecte voor een goed doel.

Donderdagavond Bijbelkring

Op de eerste donderdagavond van de maand komen we bij elkaar voor een maaltijd en een Bijbelstudie. De deur van de Schans is om 18.00 uur open, we beginnen dan met een drankje en om 18.30 uur gaan we aan de maaltijd. Om 19.30 uur starten we de Bijbelstudie, nadat we hebben afgeruimd en de koffie klaar hebben gemaakt. Om 21.00 uur sluiten we af. We koken om de beurt en de Schans is daarvoor uitstekend geoutilleerd. De kosten delen we over de aanwezigen en die gaan eigenlijk nooit de 5 euro p.p. te boven. Het is samenbindend en gezellig om de maaltijd met elkaar te gebruiken en daarna bezig te zijn  met Gods Woord. Het zou heel fijn zijn als er naast de deelnemers van het eerste uur ook een aantal andere gemeenteleden zouden mee doen. Van harte welkom.

Ouderenmiddagen

Eén keer per maand komen we met de ouderen bij elkaar in De Schans. De middag begint om half drie met een kopje koffie of thee. Vóór de pauze zingen we psalmen en gezangen en is er gebed en meditatie. Na de pauze is het heel gevarieerd: dia’s, een lezing, creatief, spel, een verhaal of gelegenheid gedichten voor te dragen, afgewisseld met samenzang. De middag duurt tot ongeveer half vijf. Voor enkele activiteiten, zoals de kerstmiddag en het reisje aan het eind van het seizoen, worden ouderen persoonlijk benaderd. Verder leven we met elkaar mee in ‘lief en leed’-middagen waarop ontmoeting, bezinning en ontspanning een plaats krijgen.

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte! Via nieuwsbrief ‘de Kerkwijzer‘ informeren we je graag, zowel digitaal* als op papier*.  In de Groote Kerk is ook de ‘Zondagsbrief’ beschikbaar, met wijknieuws. Interesse? Meld je hieronder aan, dan nemen we contact met je op.
(* voor dit abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd).