PKN Maassluis

iona
iona > Nieuw hier > Hulp nodig

Hulp nodig

We stellen ons als leden van onze wijkgemeente en christenen dienstbaar op. Dat houdt in dat we oog hebben voor onze medemensen die op wat voor gebied dan ook een handje hulp nodig hebben. En dat geldt uiteraard ook voor mensen buiten het kringetje van kerkmensen!  Je kunt dan denken aan vluchtelingen, mensen die armoede leven, geldzorgen hebben of te maken hebben met een acute noodsituatie. Soms zijn er samenkomsten in de Immanuëlkerk rondom een bepaald thema zoals dementie of eenzaamheid en maaltijden met vluchtelingen. Ook is er elk jaar een schrijfactie van Amnestie die onrechtvaardigheid of het schenden van mensenrechten aan de kaak stelt. 

Pastoraal team

Dit team richt zich samen met het team van predikanten, kerkelijk werker, bezoekers en de uitvaartpastores op de pastorale zorg in onze wijkgemeente. Daaronder valt ook het bezoekwerk bij de mensen thuis of in de verzorgings- en of verpleeghuizen of mensen die buiten Maassluis revalideren. Daarnaast worden er diverse activiteiten georganiseerd: ontmoetingsmiddagen/avonden, een bootreis, vier je verjaardag samen in de kerk. Op de pagina Ontmoetingen kun je meer informatie vinden. 

Bekijk kaart groot in nieuw venster

Het pastoraal team bestaat momenteel uit ongeveer 5 ouderlingen.

Voor de bezoek(st)ers is er in maart en november een bezoekersavond om van elkaar te horen hoe iedereen in de afgelopen periode energie en inspiratie heeft opgedaan voor het bezoekwerk. 

Stilteruimte

Het realiseren van een Stilteruimte in de Immanuëlkerk en het project Kerk aan de Markt gebeurde op initiatief van het pastoraal team.  

Stilteruimte. De bedoeling van deze ruimte is dat je hier een plek vindt om te mediteren, te bidden, je te bezinnen, na te denken of gewoon even stil te zijn. Ook kan de ruimte gebruikt worden voor een (avond)gebed ter afsluiting van een vergadering, catechisatie of andere bijeenkomst. De Stilteruimte heeft een eigen toegangsdeur en is open op donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur.

Kerk aan de Markt. De Bethelkerk en de Immanuëlkerk zetten op vrijdag om de beurt gastvrij de deuren open. Loop je even binnen? Er is dan ruimte voor een praatje, kopje koffie, gesprek, stilte, ontmoeting, informatie of gebed. Kerk aan de Markt is open op vrijdag van eind juni tot en met de vrijdag tijdens de Furiade (eerste weekend oktober). 

Diaconaal team

Het diaconaal team iona richt zich specifiek tot activiteiten in en voor de wijkgemeente. Tegelijk maken de diakenen deel uit van het College van diakenen dat werkzaam is voor en in de drie wijkgemeenten van de PGM Maassluis. Het diaconaal team iona bestaat momenteel uit ongeveer 4 diakenen.

Meer informatie kun je vinden onder Algemeen, Diaconie. Heb je zelf hulp nodig of ken je iemand die hulp nodig heeft? Neem dan contact op met de diaconie via e-mailadres cvd@pknmaassluis.nl

Omzien naar elkaar

Klik hier voor meer info

Projecten van de diaconie

Klik hier voor meer info

Mantelzorgproject

Sinds 2013 draait het mantelzorgproject “Omzien naar elkaar” onder het Diaconale Team van wijkgemeente Iona.

We proberen mantelzorgers praktisch te ondersteunen. We hebben diverse projecten gedraaid waarbij mantelzorgers ondersteund werden. Je kan hierbij denken aan chauffeursdiensten naar het ziekenhuis toe, wandelmaatjes waarbij de vrijwilliger gaat wandelen met de zieke waardoor de mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft, etc. 

Als u een behoefte heeft gaan we kijken of we deze kunnen invullen of dat professionele hulp meer op zijn plaats is.

Mocht u mantelzorgers kennen die wel wat hulp kunnen gebruiken en dit zelf ook graag willen, of bent u zelf een mantelzorger die hulp wilt, neem dan contact op met: Ronny Moerman (06 389 10 500) of een ouderling, een diaken of een predikant! We helpen u graag!

Geloven in delen

Elk jaar wordt er in de omgeving van de Immanuëlkerk een bloemengroet uitgedeeld aan voorbijgangers. Niet om die bloem zelf te houden maar juist om deze door te geven aan anderen als teken van medeleven.     

Bezoekwerk

Er zijn twee teams met bezoek(st)ers die regelmatig op bezoek gaan bij mensen die daar prijs op stellen of al op hogere leeftijd zijn. Maar ook is er aandacht voor een jubileum, geboorte, ziekte of bij verblijf in een verpleeg- of verzorgingshuis. 

Van oorsprong is team 1 wat meer gericht op de adressen in Maassluis-Oost. Zowel de Tweemaster als De Vliet vallen daaronder. De coördinator van dit team is Coby van der Boom, e-mail jacvanderboom@caiway.net  of telefoon 010 – 5921555. Team 2 is meer gericht op de adressen in de rest van Maassluis. Zowel De Vloot als DrieMaasHave vallen daaronder. Coördinator is Gerry den Ouden, e-mail bezoekwerk2@pknmaassluis.nl of telefoon 010 – 5919917. Beide coördinatoren spelen in op vragen voor bezoek vanuit onze wijkgemeente en geven die door aan een bezoek(st)er, pastorale ouderlingen, de predikanten of de uitvaartpastores. Wil je iemand aanmelden voor een bezoek of wil je misschien ook bezoekwerk gaan doen neem dan contact op met een van beide coördinatoren.    

Bloemengroet

De bloemengroet gaat iedere week vanuit de kerk naar twee gemeenteleden. In de dienst vraagt de ouderling van dienst, na de mededeling voor wie de bloemen bestemd zijn, wie van de aanwezigen in de kerk de bloemen wil weg brengen. Op deze manier kunnen  we meer samen kerk en gemeente zijn en zijn we meer betrokken bij de andere gemeenteleden.

Ken je iemand uit onze wijkgemeente die voor de bloemengroet in aanmerking komt, geef dit dan door aan Hetty van Dijke, 010 – 5924971, hettyvandijke@outlook.com

Kaartengroet

Bijna elke zondagmorgen liggen er kaarten in de hal van de Immanuëlkerk. De kaarten worden gemaakt door de Creaclub. Deze kaarten zijn bedoeld voor gemeenteleden, die een teken van meeleven uit de gemeente ontvangen bij ziekte maar ook bij  jubilea, etc. De kerkbezoekers zetten hun naam en/of boodschap op de kaart. 

Ken je iemand uit onze wijkgemeente die voor een kaart in aanmerking komt, geef dit dan door aan Coby van der Boom, e-mail jacvanderboom@caiway.net of telefoon: 010 – 5921555.

Kerkrijden

Mensen die niet zelf naar de kerk kunnen komen worden door vrijwilligers opgehaald en weer thuis gebracht. En als je wilt blijven koffiedrinken na de kerkdienst wordt daar rekening mee gehouden. Als je problemen hebt met het vervoer naar de kerk neem dan contact op met Leo Cats, telefoonnummer 010 – 5912367. 

Doe jij ook mee?

Wij zijn dankbaar voor het zeer grote aantal actieve vrijwilligers dat zich inzet voor de kerkdiensten, voor de vele activiteiten in de Immanuëlkerk en vaak ook nog op sociaal of maatschappelijk terrein. Daarmee laten we zien dat we ook buiten de kerk en buiten onze eigen kring dienstbaar willen zijn aan anderen die dat nodig hebben.  

Zonder volledig te kunnen zijn noemen we: bezoek(st)ers, organisten en de (hulp)koster(s), gastvrouwen,  lectoren die de evangelielezing verzorgen, het team dat de beamer bedient, de ploeg van de Oud Papier Actie (OPA), het koffieteam, leiding van kindernevendienst, jongerennevendienst en oppasdienst, redactie Kerkwijzer en ga zo maar verder. Wil je je ook inzetten laat het ons dan even weten: bel of mail de scriba, telefoonnummer 06 432 44 620 of per e-mail scriba.iona@pknmaassluis.nl

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte! Via nieuwsbrief ‘de Kerkwijzer‘ informeren we je graag, zowel digitaal* als op papier*.  In de Groote Kerk is ook de ‘Zondagsbrief’ beschikbaar, met wijknieuws. Interesse? Meld je hieronder aan, dan nemen we contact met je op.
(* voor dit abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd).