Koningshof > Nieuw hier > Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Wat is de wijkgemeente Koningshof voor een kerk en waar vind ik die?

Wij zijn een protestantste wijkgemeente die samen met wijkgemeente Iona en wijkgemeente Groote Kerk de protestantse gemeente Maassluis vormt. We proberen een open gemeente te zijn met aandacht voor elkaar, voor de omgeving en voor de medemens wereldwijd.
We houden onze kerkdiensten in het multifunctioneel ontmoetingscentrum Theater Koningshof, Uiverlaan 20 in Maassluis. Voor de deur is een groot gratis parkeerterrein.

Voor wie is de wijkgemeente Koningshof?

Voor iedereen. Je bent welkom en het maakt niet of je God al hebt gevonden of Hem nog zoekt of gewoon nieuwsgierig bent.

Zijn kinderen ook welkom?

Natuurlijk!. Het is wel zo dat we in de samenwerking met wijkgemeente Iona hebben gemerkt dat jonge gezinnen het prettig vinden als er veel jonge mensen en kinderen in de kerk zijn. Daardoor kerken de laatste tijd veel gezinnen in de Immanuelkerk waar elke week veel aandacht is voor kinderen en jongeren. Er is daar ook oppas voor de kleinsten. In de Koningshof zorgen we ervoor dat er een apart programma is voor de kinderen in de basisschoolleeftijd en oppas voor de kleintjes als we weten dat er kinderen komen. Dus van te voren graag even laten weten dat je komt via contact.. Regelmatig zijn er speciale kerkdiensten met een school in de wijk. Samen met wijkgemeente Iona hebben we in Koningshof zo nu en dan ‘Kliederkerk’. Doordat Theater Koningshof, waar wij onze kerkdiensten houden, veel verschillende ruimtes heeft, is dit een ideale plek voor deze creatieve vieringen met kinderen. Kijk op de pagina “Jong” als je wilt weten wat Kliederkerk is.

Hoe laat begint de kerkdienst en wat moet ik meenemen?

De kerkdienst op zondag begint om 9.30 uur in de zomertijd en om 10.00 uur in de wintertijd. De aanvangstijd wisselt op de zondag dat de klok wordt verzet. Als je binnenkomt staat er altijd iemand die je verwelkomt. Rechts is de garderobe en een toiletgroep. Helemaal rechts achterin is de gang naar de kerkzaal. Je hoeft niets mee te nemen. Nou ja, we collecteren wel in de dienst. Altijd eerst voor een goed doel en daarna voor onze eigen kosten. De liederen die we zingen worden geprojecteerd, dus je hoeft geen liedboek of zo mee te nemen.

Hoe ziet een kerkdienst er uit?

Via deze link kom je op het programma  voor de komende zondag. Voor de dienst begint speelt de organist alvast op het orgel. De grote Paaskaars brandt. Daarna komt de predikant binnen met een aantal mensen van de kerkenraad. We worden stil ter voorbereiding op de dienst. De predikant of de liturg spreekt uit dat we ons welkom mogen heten bij God en dat wij hem zingend tegemoet gaan. Na een lied bidden we een gebed waarin wij aan God voorleggen waar we ons zorgen over maken. We noemen dat het smeekgebed. Aansluitend daarop danken wij ook God en zingen een Glorialied. Daarna begint de Dienst van het Woord met gebeden, lezingen uit de Bijbel en een overdenking. Bij het laatste deel van de kerkdienst zijn er mededelingen over de activiteiten in de komende week, informatie over de doelen van de collecte, maar ook worden namen genoemd van gemeenteleden die overleden zijn. In het gebed dat de predikant daarna uitspreekt is er ruimte voor voorbeden en gelegenheid voor een stil persoonlijk gebed. Afsluitend wordt het ‘Onze Vader’ gezongen of uitgesproken. Een kerkdienst eindigt altijd met een zegenbede. Het geheel duurt ongeveer een uur. Na de dienst is er koffie/thee/limonade in het atrium van Koningshof.

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte! Via nieuwsbrief ‘de Kerkwijzer‘ informeren we je graag, zowel digitaal* als op papier*.  In de Groote Kerk is ook de ‘Zondagsbrief’ beschikbaar, met wijknieuws. Interesse? Meld je hieronder aan, dan nemen we contact met je op.
(* voor dit abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd).