Groote kerk > Nieuw hier > Kerkdienst

Kerkdienst

Een zondag in de Groote Kerk

Iedere zondag en op Christelijke feestdagen worden er kerkdiensten gehouden. De ochtenddienst begint om 10:00 uur en de avonddienst om 19:00 uur. Tijdens de ochtenddienst is er opvang beschikbaar voor kinderen tot zeven jaar.

In onze vieringen staat de Bijbel centraal. In elke dienst wordt hieruit gelezen. De dominee houdt daarna een preek, waarin hij het Bijbelverhaal uitlegt en verbindt met het dagelijks leven.

In de dienst wordt ook veel gezongen. Hierbij worden de bundels ‘Weerklank’ gebruikt en zingen we oude Psalmen in de vertaling van 1773. In de hal van de kerk liggen deze bundels voor je klaar.

Elke dienst volgt een vaste volgorde. Dit ziet er ongeveer zo uit.

 • Welkom en afkondigingen: De ouderling van dienst houdt een welkomstwoord en doet de mededelingen.
 • Aanvangslied (staande): We beginnen elke dienst met een lied.
 • Stil gebed (staande): Na het aanvangslied is er gelegenheid voor een persoonlijk, stil gebed.
 • Votum en groet (staande)
  De predikant spreekt het votum (Latijn voor ‘belofte’) uit, dat is de belofte van de Here God dat hij de mensen nooit in de steek zal laten. Vervolgens wordt de gemeente gegroet (‘Genade zij u en vrede…’) in het licht van Christus.
  Nadat op deze manier de dienst door de predikant is geopend, gaat iedereen weer zitten.
 • Lied
 • De Wet of de Geloofsbelijdenis
  ’s Ochtends worden afwisselend de Tien Geboden voorgelezen samen met de samenvatting die de Here Jezus daarvan gegeven heeft of een gedeelte uit het nieuwe testament dat daarop betrekking heeft. ’s Avonds wordt de geloofsbelijdenis voorgelezen, waarin de kern van het Christelijk geloof is samengevat. Deze wordt door de gemeente staande aangehoord. Ook het aansluitende lied wordt staande gezongen. Afwisselend wordt ook de Geloofsbelijdenis gezongen
  (Lied 303 Weerklank).
 • Lied
 • Gebed
 • Bijbellezing
  De predikant leest één of meerdere passages uit de Bijbel voor.
 • Lied
 • Preek
  De predikant legt hier de Bijbel uit, en plaatst deze in ons dagelijks leven. Dit noemen wij ‘verkondiging’ – de goede boodschap van God horen we opnieuw. Als gemeente leren wij de Here God door Zijn Woord beter kennen. Een preek duurt bij ons ongeveer een half uur.
 • Lied
 • Dankgebed en voorbede: We komen dichtbij het einde van de dienst. Daarom bidden we voor onszelf en voor de wereld, en we danken God voor wat we mochten horen en voor wij Hij is.
 • Het geven van de gaven voor de diaconie en de kerk
  Er zijn twee collecten: voor de diaconie (de dienst aan de naaste) en de kerk, in die volgorde. De bestemming van de collecte voor de diaconie is genoemd bij aanvang van de dienst. De kinderen komen op dit moment terug in de dienst, zodat zij de afsluiting van de dienst mee kunnen maken.
 • Slotlied (staande)
 • Zegen (staande)
  De predikant geeft iedereen de zegen van God mee, gevolgd door het zingen van we het lied ‘Amen, amen, amen’ (gezang 477 vers 3) waarna de dienst is beëindigd. De predikant loopt als eerste naar de deur, om de bezoekers bij de uitgang een hand te schudden. De organist speelt een uitleidend orgelspel. Bij de uitgang van de kerk is een uitgangscollecte.

Één keer per maand drinken we na de kerkdienst samen koffie. Dit is altijd een gezellige ontmoeting, waarbij iedereen van harte welkom is.

Wil je een kerkdienst meemaken? Loop dan gerust bij ons binnen. Onze dienst is ook live te volgen en na te beluisteren via de website www.kerkomroep.nl. Ook kunt u een CD van de dienst bestellen (€ 3,00 per stuk). Dit kan bij: Piet Bouterse – telefoon: 010-5923417 of via mail: p.bouterse@caiway.nl. 

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte! Via nieuwsbrief ‘de Kerkwijzer‘ informeren we je graag, zowel digitaal* als op papier*.  In de Groote Kerk is ook de ‘Zondagsbrief’ beschikbaar, met wijknieuws. Interesse? Meld je hieronder aan, dan nemen we contact met je op.
(* voor dit abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd).