Actuele collectedoelen

De komende zondagen steunen wij (CvD/CvK) met onze kerk de volgende doelen:

Zondag 17 oktober 2021

 1. Diaconie; Noodhulp Maassluis
 2. Kerk:    Pastoraat
 3. Kerk;   Onderhoud en wijkgebonden activiteiten

Zondag 24 oktober 2021

 1. Diaconie; “Griekenland, opvang gestrande vluchtelingen
 2. Kerk ; Pastoraat
 3. Kerk; Onderhoud en wijkgebonden activiteiten

Doneer rechtstreeks via de button OF stort via een eigen betaalopdracht naar NL47 INGB 0000 3952 25 t.n.v. P.G. Maassluis met vermelding van datum.

Diaconale Rondgangcollecte 2021 doelen:

 • Voedselbank Maassluis
 • Rudolphstichting – De Glind
 • Mercyships; Medische zorg voor ieder
  — —- — Voor meer info, klik hier voor de Project-pagina van de Diaconie


Toelichting

== Noodhulp Maassluis

++ Het Noodfonds Maassluis is een samenwerkingsverband van drie Maassluise kerkgenootschappen, die het als hun roeping zien om de medemens in nood, de helpende hand te bieden. Het Noodfonds issinds september 2018 een stichting  met volledige rechtsbevoegdheid. Gezien haar doelstelling  heeft de stichting de ANBI-status;  zodat giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

 • De financiële middelen komen bijna helemaal vanuit deze kerken.
 • De werkzaamheden van het Noodfonds worden verricht door een team van kundige vrijwilligers.
 • Het Noodfonds biedt hulp in noodsituaties, maar biedt geen structurele hulp.
 • In bepaalde gevallen bestaat de hulp niet (alleen)  uit financiële ondersteuning: het Noodfonds kan ook een bemiddelende rol spelen tussen de aanvrager en verschillende instanties.

Het doel is het bieden van noodhulp aan inwoners van Maassluis die een acute financiële nood hebben  waarvoor geen andere voorziening beschikbaar is. Diaconale medewerkers die informatie, raad of advies nodig hebben, kunnen ook bij ons terecht.

++ Wie helpen wij ?

Het Noodfonds Maassluis is er voor mensen die niet zijn aangesloten bij één van de Maassluise geloofsgemeenschappen en die in acute financiële nood zijn geraakt en daardoor niet meer beschikken over geld voor hun primaire levensbehoeften. Mensen die een beroep doen op het Noodfonds moeten woonachtig zijn binnen de gemeentegrenzen van  Maassluis. Hulpvragers die buiten Maasluis wonen, worden door ons niet geholpen, maar zijn aangewezen op hulp in hun eigen woonplaats.
Waarmee helpen wij ?

 • Met vouchers / waardebonnen van een van de Maassluise supermarkten om dagelijkse boodschappen te kunnen doen als u echt geen andere mogelijkheid meer heeft.
 • Met een renteloze lening voor belangrijke kosten waarvoor geen andere (voorliggende) voorziening bestaat.
 • Adviezen en doorverwijzingen

Voor het op orde brengen van de administratie en financiën verwijzen wij door naar onze zusterorganisatie Stichting  BOOM.

Contact voor hulpvragen E-mail: info@noodfondsmaassluis.nl


== Opvang voor gestrande vluchtelingen in Griekenland.

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in Griekse vluchtelingenkampen.
Ze zijn hier aangekomen uit landen als Afghanistan, Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar warmte, veiligheid en een betere toekomst. Is dit de plek waar ze eindigen?
Hun situatie is urgenter dan ooit. Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met 3 partnerorganisaties.

Samen geloven we dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven.
We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen.
Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.

1. Borderline Lesvos helpt vluchtelingen op Grieks eiland
2. Griekse Kerk helpt migranten en vluchtelingen
3. Noodhulp voor slachtoffers van Covid-19 in Griekenland

++ Het Verhaal van Asif uit Afghanistan vluchtte als 14-jarige alleen.

……. == Voor meer info, zie de Algemene Diaconie webpagina. (klik hier)== Algemene Middelen / Plaatselijke ondersteuning

Het is fijn dat we als kerkgemeenschap weer onder voorwaarden bij elkaar mogen komen zoals we gewend zijn. Maar er zijn ook mensen onder ons in de knel geraakt met allerlei problemen en de hulp inroepen van de diaconie.
Daarom wordt deze collecte van harte aanbevolen voor alle nood binnen en buiten onze gemeenschap.

== Voor meer info, zie de Algemene Diaconie webpagina. (klik hier)

Delen

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte! Via nieuwsbrief ‘de Kerkwijzer‘ informeren we je graag, zowel digitaal* als op papier*.  In de Groote Kerk is ook de ‘Zondagsbrief’ beschikbaar, met wijknieuws. Interesse? Meld je hieronder aan, dan nemen we contact met je op.
(* voor dit abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd).