Actuele collectedoelen

De komende diensten steunen wij (College van Diaconie + CvK) met onze kerk de volgende doelen:
(SB/JFS 16 feb. 2024 )

Zondag 3 maart 2024 . . 3e zondag van de 40-dagentijd

 • Diaconie: Algemene Middelen
 • Kerk: Predikanten opleiden voor het Midden-Oosten (Immanuelkerk- Koningshof)
 • Kerk: Centraal-Azië . Gelovigen steunen in een vijandige omgeving (Groote Kerk)
 • Kerk: Onderhoud / wijkgebonden activiteiten

Zondag 10 maart 2024 . . 4e zondag van de 40-dagentijd

 • Diaconie: Oeganda – “Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda” Centraal-Azië . Gelovigen steunen in een vijandige omgeving.
 • Kerk: Pastoraat
 • Kerk: Onderhoud / wijkgebonden activiteiten

Zondag 13 maart 2024 Biddag voor gewas en arbeid

 • Diaconie: Nederlandse kerk in Parijs
 • Kerk: Pastoraat
 • Kerk: Onderhoud / wijkgebonden activiteiten

== ZIE de TOELICHTINGEN verderop,

Doneer rechtstreeks via de button OF stort via een eigen betaalopdracht naar
NL47 INGB 0000 3952 25 t.n.v. P.G. Maassluis met vermelding van datum.

=== Collecte óók via de kerkapp mogelijk

++ Via de rubriek “GEVEN” op de kerkapp is het mogelijk uw gift per doel per wijk te geven; zie onderstaande beschrijving.

Toelichting

== Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda.

++ Goed boeren in een lastig klimaat.
In het noorden van Oeganda is het niet gemakkelijk om genoeg voedsel te verbouwen. Het is er droog en door de klimaatverandering is regenval steeds lastiger te voorspellen. Naast extreme droogte leidt dat ook tot overstromingen. Hoe verbouw je dan nog genoeg voedsel voor je gezin?

Met steun van Kerk in Actie leert de Anglicaanse Kerk van Oeganda boeren en boerinnen droogtebestendige zaden te gebruiken en hun oogst beter te bewaren. Ze leren beter samenwerken, samen sparen en hun oogst samen verkopen. Boeren zetten alles op alles om bodemerosie tegen te gaan: ze planten bomen en leren hout besparende ovens bouwen.
Dit alles steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan.
Met je gift in de collecte steun je via het programma Werelddiaconaat van Kerk in Actie de boerengezinnen in Oeganda om genoeg voedsel te verbouwen. Van harte aanbevolen.
Via het programma Werelddiaconaat van Kerk in Actie steun je boerengezinnen om voldoende voedsel te kunnen produceren. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat Oeganda of doneer online. Hartelijk dank voor je gift.
Lees meer op kerkinactie.nl/boerinoeganda
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

== Kerk steunt 1200 boeren en boerinnen

De Anglicaanse Kerk van Oeganda stimuleert 1200 boeren en boerinnen om hun krachten bundelen in 40 sterke boerenorganisaties van 30 personen. De leiders van deze organisaties krijgen praktische trainingen op veldscholen met demonstratievelden. Zij geven hun kennis vervolgens door aan andere groepsleden. De kerk wil de mensen zo weerbaar maken tegen klimaatverandering en leert hen daarom:

 • energiezuinige ovens en ovens op biogas om houtkap terug te dringen
 • over zaden die sneller kiemen, of die juist langer kunnen doorgroeien zonder regen.
 • samen bomen planten om erosie te voorkomen
 • hoe boeren samen een betere prijs kunnen vragen voor hun producten 
 • over andere bronnen van inkomsten dan houtskool verkopen
 • boeren worden opgeleid tot imker en hulp om bijenkasten aan te schaffen (16 groepen)
 • spaargroepen vormen om landbouw-investeringen te kunnen betalen (60 groepen)

Steun dit werk via het programma Werelddiaconaat met een bijdrage op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht,

 o.v.v. landbouw Oeganda of doneer online. Hartelijk dank!

== Predikanten opleiden voor het Midden-Oosten

Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie en de theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar Libanon en werkt er als theologiedocent en studentenpastor.

In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger en kerkelijk werker en keren daarna terug naar hun geboorteland om in hun plaatselijke gemeente voor te gaan en deze op te bouwen. Voorgangers en kerkelijk werkers in actieve dienst krijgen bijscholing en er zijn cursussen theologie voor leken en voor belangstellenden uit andere religieuze tradities. Theologische instituten in Libanon willen daarmee de christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid en getuigenis.

Lees meer op kerkinactie.nl/onderwijslibanon

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

== Nederlandse kerk in Parijs

De Église Réformée Néerlandaise (ERN) is een oecumenische kerkelijke gemeenschap van en voor Nederlands sprekenden, woonachtig in en rondom Parijs. De gemeente wil een plek van ontmoeting en verbinding zijn waar naar elkaar wordt omgezien. Tevens willen wij als gemeente kleurrijk zijn en in beweging blijven.

== Centraal-Azië . Gelovigen steunen in een vijandige omgeving.

Waarom is dit project nodig?

Christenen in Centraal-Azië hebben het niet gemakkelijk. Zij ervaren veel weerstand vanuit hun omgeving en de overheid. Je hoort immers moslim te zijn. Kennis van de Bijbel is vaak gering onder mensen die net tot geloof zijn gekomen, maar de behoefte om meer te weten groot.

Wat houdt het project in?

Om de lokale christenen toe te rusten, te bemoedigen en te versterken wordt gebruik gemaakt van Laagdrempelige Bijbelcursussen die bedoeld zijn voor alle gemeenteleden, ongeacht leeftijd, opleiding of geslacht. De deelnemers ontmoeten elkaar wekelijks in een kring en krijgen opdrachten en huiswerk om de lesstof in praktijk te brengen. Voorgangers zien een groot verschil onder gemeenteleden die de cursus volgen: ze zijn actiever in de gemeente, brengen hun geloof gemakkelijker onder woorden en hebben meer oog voor hun naaste.

== Algemene Middelen Diaconie / Plaatselijke ondersteuning

++ Het is fijn dat we als kerkgemeenschap bij elkaar mogen komen zoals we gewend zijn. Maar er zijn ook mensen onder ons in de knel geraakt met allerlei problemen en de hulp inroepen van de diaconie. Daarom wordt deze collecte van harte aanbevolen voor alle nood binnen en buiten onze gemeenschap.

== Voor meer info over de Diaconie , zie de Algemene Diaconie webpagina. (klik hier)

RONDGANG-collecte 2023 Diaconie

Deze collecte-actie is 14 mei 2023 gestart en is eind november 2023 afgesloten.
De doelen van deze collecte zijn:

 • Recreatie-pastoraat in Hoek van Holland
 • Bartiméusfonds in Zeist
 • Vluchtelingenwerk Maassluis

+++ ( Stand per 15 november is € 10.261,- )
De Diaconie zal dit resultaat aanvullen tot € 10.500,-

Voor beschrijving van de doelen zie de flyer of webpagina Diaconie (KLIK HIER)

RONDGANG-collecte 2022 Diaconie

Deze collecte-actie is per 1 november 2022 afgesloten.

.( tussenstand per 31 oktober ruim € 15000,-)

 • Dak- en thuislozenopvang De Elementen in Vlaardingen
 • Diaconaal Centrum Pauluskerk (Rotterdam)
 • Stichting AK Maassluis; humanitaire hulpverlening in Oekraïne

Voor beschrijving van de doelen zie de flyer of webpagina Diaconie (KLIK HIER)


Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte! Via nieuwsbrief ‘de Kerkwijzer‘ informeren we je graag, zowel digitaal* als op papier*.  In de Groote Kerk is ook de ‘Zondagsbrief’ beschikbaar, met wijknieuws. Interesse? Meld je hieronder aan, dan nemen we contact met je op.
(* voor dit abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd).