Actuele collectedoelen

De komende zondagen steunen wij (CvD/CvK) met onze kerk de volgende doelen:

Zondag 25 juli 2021

 1. Diaconie; Project Medische hulp voor kwetsbare mensen in Centraal-Azië.” (GK)(IMK-KH)
 2. Kerk; Pastoraat
 3. Kerk;  Onderhoud en wijkgebonden activiteiten (GK; IMK-KH)

Zondag 1 augustus 2021

 1. Diaconie; Kameroen. Samen werken aan een stabiele toekomst (GK) (IMK-KH)
 2. Kerk; Pastoraat
 3. Kerk; Onderhoud en wijkgebonden activiteiten (GK); (IMK-KH)

Doneer rechtstreeks via de button OF stort via een eigen betaalopdracht naar NL47 INGB 0000 3952 25 t.n.v. P.G. Maassluis met vermelding van datum.

Diaconale Rondgangcollecte 2021 doelen:

 • Voedselbank Maassluis
 • Rudolphstichting – De Glind
 • Mercyships; Medische zorg voor ieder
  — —- — Voor meer info, klik hier voor de Project-pagina van de Diaconie


Toelichting

== Medische hulp voor kwetsbare mensen in Centraal-Azië.

++ In Centraal-Azië hebben kwetsbare mensen in de samenleving vaak geen toegang tot goede gezondheidszorg, terwijl zij allerlei gezondheidsproblemen hebben.
Een groep christelijke artsen wil deze mensen helpen door trainingen en voorlichting te geven over gezondheid en het voorkomen van ziektes. Daarnaast bieden zij gratis medisch onderzoek en behandelingen. Ook geven ze financiële steun aan christelijke voorgangers en hun families voor medisch specialistische zorg. Door beperkte godsdienstvrijheid en vaak ook afwijzing door hun omgeving hebben deze gezinnen het namelijk extra zwaar. In het project wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de lokale kerken.

== Kameroen; Samen werken aan een stabiele toekomst

++ Onze kerk in actie voor een sterke kerk in Kameroen
Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Als christenen zijn we wereldwijd verbonden. We willen van elkaar leren en met elkaar delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema Versterk de kerk. Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie komen we op een voor een sterke kerk wereldwijd. Een kerk die zich verzet tegen armoede en onderdrukking.
Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk in het droge Noord-Kameroen in West-Afrika. In een gebied zo groot als Nederland komen 250.000 christen samen in 1.300 kerken. Ze spreken vijftien verschillende lokale talen. De meeste kerken worden geleid door voorgangers zonder opleiding.
De Lutherse Broederkerk wil de boerengemeenschap houvast bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. De kerk traint de bevolking in duurzame landbouw en stimuleert boeren en boerinnen om meer met elkaar samen te werken. Ook kunnen zestig studenten ieder jaar een theologische onderwijs volgen, om opgeleid te worden tot goede voorgangers die oog hebben voor wat er speelt in Noord-Kameroen. In vijftig jaar tijd zijn inmiddels ruim 300 voorgangers opgeleid. Met kan deze kerk doen met uw steun?
●            Een geit die melk en mest geeft kost 45 euro.
●            Een stevige kruiwagen, voor transport van de oogst, kost 105 euro.
●            Een theologiestudent in Kameroen een jaar opleiden kost 2.000 euro.

== Algemene Middelen / Plaatselijke ondersteuning

Door alle regelgeving rond het Coronavirus kunnen we als kerkgemeenschap niet meer bij elkaar komen zoals we gewend zijn. Er ontstaat hierdoor ook dat mensen onder ons in de knel raken met allerlei problemen en de hulp inroepen van de diaconie. Daarom wordt deze collecte bij ons alle aanbevolen voor alle nood binnen en buiten onze gemeenschap.

== Voor meer info, zie de Algemene Diaconie webpagina. (klik hier)

Delen

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte! Via nieuwsbrief ‘de Kerkwijzer‘ informeren we je graag, zowel digitaal* als op papier*.  In de Groote Kerk is ook de ‘Zondagsbrief’ beschikbaar, met wijknieuws. Interesse? Meld je hieronder aan, dan nemen we contact met je op.
(* voor dit abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd).