Actuele collectedoelen

De komende diensten steunen wij (CvD/CvK) met onze kerk de volgende doelen: (JFS4feb23)

Zondag 5 februari 2023 (Koningshof)

 1. Diaconie: Noodhulp in de Wereld (alle diensten)
 2. Kerk: Pastoraat
 3. Kerk: Wijkkas
  ==

Zondag 12 februari 2023; ( Koningshof )

 1. Diaconie: Pakistan, vaktraining voor jongeren (alle diensten)
 2. Kerk: Pastoraat
 3. Kerk: Onderhoud
  ==

== ZIE de TOELICHTINGEN verderop

Doneer rechtstreeks via de button OF stort via een eigen betaalopdracht naar
NL47 INGB 0000 3952 25 t.n.v. P.G. Maassluis met vermelding van datum.

=== Collecte óók via de kerkapp mogelijk

++ Via de rubriek “GEVEN” op de kerkapp is het mogelijk uw gift per doel per wijk te geven; zie onderstaande beschrijving.

Toelichting

== Noodhulp in de Wereld

++ Hulp in noodsituaties
Miljoenen mensen over de hele wereld hebben direct eten, bescherming, medicijnen en onderdak nodig. Omdat ze slachtoffer zijn van een natuurramp, zoals een aardbeving of overstroming. Of in een oorlogssituatie zitten. Soms moeten zij daarvoor op de vlucht. Samen komen we in actie bij rampen. Samen strijden we voor een veilige en gelijke wereld. Doe je mee?

== Pakistan, vaktraining voor jongeren

++ Op 2 februari is het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met een collecte voor Pakistan doen we iets terug voor mensen in dit Zuid-Aziatische land die onze hulp nodig hebben.

++ In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren, onder wie schoolverlaters, met vakopleidingen en leningen. Na het afronden van de opleiding krijgen jongeren begeleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt Kerk in Actie jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling begrip ontstaat.

== Algemene Middelen Diaconie / Plaatselijke ondersteuning

++ Het is fijn dat we als kerkgemeenschap bij elkaar mogen komen zoals we gewend zijn. Maar er zijn ook mensen onder ons in de knel geraakt met allerlei problemen en de hulp inroepen van de diaconie. Daarom wordt deze collecte van harte aanbevolen voor alle nood binnen en buiten onze gemeenschap.

== Voor meer info over de projecten , zie de Algemene Diaconie webpagina. (klik hier)

== Vluchtelingenwerk Maassluis

++ VluchtelingenWerk helpt vluchtelingen in Maasssluis een nieuw bestaan op te bouwen. Voor vluchtelingen is het niet altijd gemakkelijk om in Nederland in korte tijd hun draai te vinden. Na het krijgen van een verblijfsvergunning is het belangrijk dat de nieuwkomers geholpen worden om zelfstandig hun weg in de omgeving te vinden. Door de vluchtelingen te begeleiden en hen zelfredzaam te maken, wil VluchtelingenWerk ervoor zorgen dat de nieuwkomers volwaardig deel gaan uitmaken van de maatschappij.

== Noodhulp in Maassluis

++ Noodhulp Maassluis is een samenwerkingsverband van drie Maassluise kerkgenootschappen die het als hun roeping zien de medemens in nood de helpende hand te bieden.
Het doel is het bieden van noodhulp aan inwoners van Maassluis die een acute financiële nood hebben waarvoor geen andere voorziening beschikbaar is.

Dat betekende veel blijde gezichten en volle tassen mee naar huis. Afgelopen vrijdag zagen we vrolijke kinderen die met een tasje vol speelgoed hun laatste vakantieweek in konden gaan.
Dank aan al die organisaties, scholen en inwoners van Maassluis, Maasland en Maasdijk die ons goederen gedoneerd hebben.
Ook in 2023 gaan we een jaar in waar in prijzen stijgen van levensmiddelen en het leven duurder wordt. Voor veel gezinnen en mensen die een beroep op ons doen willen wij in de eerste levensbehoefte kunnen voorzien. We hopen dat jullie ons weer zullen steunen dit jaar.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

RONDGANG-collecte 2022 Diaconie

Deze collecte-actie is per 1 november 2022 afgesloten.

.( tussenstand per 31 oktober ruim € 15000,-)

 • Dak- en thuislozenopvang De Elementen in Vlaardingen
 • Diaconaal Centrum Pauluskerk (Rotterdam)
 • Stichting AK Maassluis; humanitaire hulpverlening in Oekraïne

Voor beschrijving van de doelen zie de flyer of webpagina Diaconie (KLIK HIER)


  Delen

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief

  Altijd op de hoogte! Via nieuwsbrief ‘de Kerkwijzer‘ informeren we je graag, zowel digitaal* als op papier*.  In de Groote Kerk is ook de ‘Zondagsbrief’ beschikbaar, met wijknieuws. Interesse? Meld je hieronder aan, dan nemen we contact met je op.
  (* voor dit abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd).