Actuele collectedoelen

De komende zondagen steunen wij (CvD/CvK) met onze kerk de volgende doelen:

Zondag 2 mei 2021

 1. Diaconie; PERU –Nieuwe hoop in een probleemwijk (GK)(IMK-KH)
 2. Kerk; Pastoraat
 3. Kerk;  Onderhoud en wijkgebonden activiteiten (GK)(IMK-KH)

Zondag 9 mei 2021

 1. Diaconie; Algemene Middelen van de Diaconie
 2. Kerk; Pastoraat
 3. Kerk; Onderhoud en wijkgebonden activiteiten (IMK-KH)
  Diaconie: Stichting BOOM (GK)

Hemelvaartsdag 13 mei 2021

 • Diaconie; Algemene Middelen van de Diaconie
 • Kerk; Pastoraat
 • Kerk; Onderhoud en wijkgebonden activiteiten (IMK-KH)
 • Diaconie: Christenen voor Israël, het Jaffa instituut (GK)

Doneer rechtstreeks via de button OF stort via een eigen betaalopdracht naar NL47 INGB 0000 3952 25 t.n.v. P.G. Maassluis met vermelding van datum.

Toelichting

== PERU – GEZONDE MAALTIJDEN VOOR KINDEREN IN ARME KROTTENWIJK

++ Villa Maria del Triunfo is een arme buitenwijk van Lima. De wijk is moeilijk te bereiken en ligt wat geïsoleerd van de stad. De mensen die er wonen komen veelal van buiten Lima, op zoek naar een beter leven. Veel van hen leven echter in extreme armoede en hebben geen toegang tot basisvoorzieningen en goed onderwijs. Ze hebben veelal hun studie niet afgemaakt, moeten hard werken en verdienen weinig. Daarnaast zijn er veel sociale problemen, zoals alcoholmisbruik, (huiselijk) geweld en gebroken gezinnen. Om de gezinnen te ondersteunen bieden we gezonde maaltijden voor kinderen in Villa Maria.

Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken) Maassluis

++ Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken) Maassluis heeft als doel om mensen met (dreigende) geldzorgen de helpende hand te bieden. Niet door geld te geven maar door te helpen je geldzaken weer op orde te krijgen. Onze vrijwilligers, die we Maatjes of SchuldHulpMaatjes noemen, helpen gratis bij het voorkomen of verminderen van geldzorgen. Denk hierbij aan praktische hulp. Zoals mensen begeleiden bij het krijgen en behouden van het financiële overzicht , begeleiden bij inschakeling van (schuldhulpverlenings)instanties. Maar ook een luisterend oor en morele steun. We helpen dus ook wanneer er (nog) geen schulden zijn, als mensen willen leren beter hun huishoudboekje bij te houden, een budget te maken of bij het uitzoeken op welke financiële tegemoetkomingen mensen recht hebben.
Doel
++ Stichting BOOM Maassluis coördineert het project “SchuldHulpMaatje”. SchuldHulpMaatje heeft als doel om preventief en effectief mensen te ondersteunen bij het omgaan met problemen door (dreigende) geldzorgen. We bieden hulp door samen naar wegen te zoeken om die problemen te voorkomen of de schulden af te lossen. Centraal daarbij staat het bevorderen van de zelfredzaamheid door de inzet van getrainde/gecertificeerde vrijwilligers. Stichting BOOM Maassluis is netwerkpartner van de vereniging SchuldHulpMaatje Nederland, voert periodiek overleg met Humanitas Thuisadministratie en werkt aanvullend op hulp die geboden wordt vanuit beroepsmatige organisaties op terrein van schuldhulpverlening (Stroomopwaarts) en sociaal maatschappelijke dienstverlening. Ook is er een intensief contact met de voedselbank in Maassluis.

== Algemene Middelen / Plaatselijke ondersteuning

Door alle regelgeving rond het Coronavirus kunnen we als kerkgemeenschap niet meer bij elkaar komen zoals we gewend zijn. Er ontstaat hierdoor ook dat mensen onder ons in de knel raken met allerlei problemen en de hulp inroepen van de diaconie. Daarom wordt deze collecte bij ons alle aanbevolen voor alle nood binnen en buiten onze gemeenschap.

== Christenen voor Israël, het Jaffa instituut

++ Armoede is een groot probleem in Israël. Het is juist voor kinderen belangrijk om een goede en veilige start te hebben, zodat ze een grotere kans hebben uit de armoede te ontsnappen. Investeren in de jeugd geeft hoop aan de toekomst van Israël. En dat is precies wat het Jaffa-instituut doet. Helpt u mee?
Wat doet het Jaffa-instituut?
Armoede en gebrek aan voedzaam eten zijn schering en inslag in het gebied waar het Jaffa-instituut zit. In de stad Jaffa alleen al leeft 53% van de bevolking op of onder de armoedegrens. Het Jaffa-instituut voorziet al veertig jaar in een grote behoefte door naschoolse opvang, begeleiding en scholing te bieden aan duizenden kansarme kinderen in Israël.

== Voor meer info, zie de Algemene Diaconie webpagina. (klik hier)

Delen

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte! Via nieuwsbrief ‘de Kerkwijzer‘ informeren we je graag, zowel digitaal* als op papier*.  In de Groote Kerk is ook de ‘Zondagsbrief’ beschikbaar, met wijknieuws. Interesse? Meld je hieronder aan, dan nemen we contact met je op.
(* voor dit abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd).