Actuele collectedoelen

De komende diensten steunen wij (CvD/CvK) met onze kerk de volgende doelen:

Zondag 18 september 2022

 1. Diaconie: FILIPIJNEN – Beroepstrainingen voor de allerarmsten op SAMAR (Groote Kerk)
  Diaconie: COLUMBIA; Steun aan vrouwen als vredestichters (Immanuëlkerk, Oecum. dienst)
 2. Kerk: Landelijk werk Raad van Kerken NL
 3. Kerk: Wijkkas (Groote Kerk)

  ==

Zondag 25 september 2022

 1. Diaconie: Stichting Wenzi / Studentenfonds !! (Groote Kerk, Immanuëlkerk)
 2. Kerk: Pastoraat (Groote Kerk, Immanuëlkerk)
 3. Kerk: Onderhoud (Immanuëlkerk)

  == ZIE de TOELICHTINGEN verderop

Doneer rechtstreeks via de button OF stort via een eigen betaalopdracht naar
NL47 INGB 0000 3952 25 t.n.v. P.G. Maassluis met vermelding van datum.

RONDGANG-collecte 2022 Diaconie

.( tussenstand per 23 augustus € 14.785,-)

 • Dak- en thuislozenopvang De Elementen in Vlaardingen
 • Diaconaal Centrum Pauluskerk (Rotterdam)
 • Stichting AK Maassluis; humanitaire hulpverlening in Oekraïne
Opvang in Vlaardingen
Pauluskerk in Rotterdam
Hulp in Oekraïne

Voor beschrijving van de doelen zie de flyer of webpagina Diaconie (KLIK HIER)

=== Collecte óók via de kerkapp mogelijk

++ Via de rubriek “GEVEN” op de kerkapp is het mogelijk uw gift per doel per wijk te geven; zie onderstaande beschrijving.

Toelichting

== FILIPIJNEN – Beroepstrainingen voor de allerarmsten op SAMAR

++ Veel mensen op Samar leven onder moeilijke omstandigheden. Het eiland wordt regelmatig getroffen door natuurgeweld en meer dan 60% van de bevolking leeft in armoede. Door cyclonen worden oogsten aange-tast en raken huizen en andere gebouwen beschadigd. Omdat veel mensen afhankelijk zijn van landbouw, is hun  levensonderhoud kwetsbaar.

== Verlangen naar vrede, steun aan vrouwen als vredesstichters in COLOMBIA. (Kerk in actie, PAX)

++ Vrede verbindt verschil
Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moet vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Na meer dan 50 jaar geweld in Colombia werd in 2016 een vredesakkoord gesloten. De regering en de FARC, de grootste guerrillagroep in het land, maakten afspraken over de aanpak van armoede, discriminatie, onveiligheid en straffeloosheid. Ook kunnen burgerslachtoffers waarheid, gerechtigheid en genoegdoening eisen via een nieuw rechtssysteem.

++ Help de slachtoffers
Steun het werk van PAX met een gift en help de slachtoffers van de burgeroorlog in Colombia een menswaardig leven op te bouwen.

++ Kans op Kans op gerechtigheid
Na meer dan 50 jaar geweld in Colombia werd in 2016 een vredesakkoord gesloten. De regering en de FARC, de grootste guerrillagroep in het land, maakten afspraken over de aanpak van armoede, discriminatie, onveiligheid en straffeloosheid. Ook kunnen burgerslachtoffers waarheid, gerechtigheid en genoegdoening eisen via een nieuw rechtssysteem.
PAX ondersteunt oorlogsslachtoffers in de Colombiaanse regio’s Cesar, Meta en Cauca. Samen met onze lokale partners zetten wij ons in voor:

 • de teruggave van land aan boeren die met geweld zijn verdreven
 • de zoektocht naar vermiste mensen
 • het eisen van genoegdoening en herstel voor de slachtoffers
 • het bevorderen van een dialoog tussen slachtoffers en daders ten behoeve van verzoening

PAX werkt samen met de Waarheidscommissie en het Vredestribunaal, die zijn opgericht na de ondertekening van het vredesakkoord.
Door vredesactivisten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.

== Stichting Wenzi

++ St. Wenzi zet zich in voor beter onderwijs in Kenia. Met uw hulp kunnen wij meubilair, materiaal, betere huisvesting , maar vooral gediplomeerde leerkrachten en vervolgonderwijs voor de armste in Kenia realiseren! zie ook www.wenzi.nl

== Stichting Wenzi Studentenfonds

++ Stichting Wenzi verkeert financieel in de problemen door:
1) Wegvallen van sponsoren, vanwege de algehele situatie in Nederland
2) Fors stijgende (studie) kosten in Kenia,

++ In Kenia  wordt er vanaf het begin van dit schooljaar gewerkt met het CBC curriculum. ( Competentie gebaseerd curriculum). Dit is een  onderwijs systeem dat de nadruk legt op de unieke talenten en vaardigheden  van een leerling, dit i.p.v. zich volledig te concentreren op academici en examen-prestaties.                                                                                                                                                      Alle studenten moeten nu een verplichte stage voldoende hebben afgerond voordat ze examen kunnen doen. Voor deze stages moet betaald worden en  zeer regelmatig moet er ook een ongevallen-verzekering afgesloten worden. Hierdoor worden  studiekosten bijna verdubbeld.

Stichting Wenzi heeft 51 studenten. Bij het toekennen van de studiebeurzen waren deze extra kosten nog niet in zicht. Met grote zorgen zien wij de bodem van de kas van Wenzi in zicht komen.

Wij rekenen weer op u en danken u bij voorbaat hartelijk  voor uw bijdrage

Via de collecte of een gift op Rek.nr. NL43INGB0004792598 t.n.v. Stichting Wenzi

== Algemene Middelen / Plaatselijke ondersteuning

++ Het is fijn dat we als kerkgemeenschap weer onder voorwaarden bij elkaar mogen komen zoals we gewend zijn. Maar er zijn ook mensen onder ons in de knel geraakt met allerlei problemen en de hulp inroepen van de diaconie.
Daarom wordt deze collecte van harte aanbevolen voor alle nood binnen en buiten onze gemeenschap.

== Voedselbank Maassluis

++ De voedselbank draait op volle toeren. Elke week wordt geprobeerd om de cliënten een tas met boodschappen mee te geven. Gelukkig lukt dat tot op heden goed. We zijn blij met de opbrengsten van collectes en giften vanuit de kerk. Met deze giften kunnen we zorgen voor de broodnodige aanvulling op het assortiment en kunnen we een deel van de vaste lasten betalen.
Het is elke week weer een hele toer om de 230 gezinnen van een gevarieerd voedselpakket te kunnen voorzien. We blij met alles wat er nog binnen komt. De collecte van deze zondag is voor de voedselbank. Dus geef met een goed gevoel voor dit mooie werk.

=== Vluchtelingenwerk in Maassluis

++ VluchtelingenWerk helpt vluchtelingen in Maasssluis een nieuw bestaan op te bouwen.
Voor vluchtelingen is het niet altijd gemakkelijk om in Nederland in korte tijd hun draai te vinden. Na het krijgen van een verblijfsvergunning is het belangrijk dat de nieuwkomers geholpen worden om zelfstandig hun weg in de omgeving te vinden. Door de vluchtelingen te begeleiden en hen zelfredzaam te maken, wil VluchtelingenWerk ervoor zorgen dat de nieuwkomers volwaardig deel gaan uitmaken van de maatschappij.

=== Inzameling Kleding voor bewoners asielboot

++ Via verschillende organisaties in Maassluis wordt kleding ingezameld / verstrekt voor de tijdelijke bewoners van de hotelboot in de buitenhaven.
++ Half januari 2022 zijn de eerste vluchtelingen op de boot gearriveerd. Zij komen vooral uit Syrië en Jemen. Ook uit Turkije zijn vluchtelingen aangekomen. Op de boot zitten alleen mannen en zij mogen maximaal acht weken blijven

++ Men heeft behoefte aan truien, broeken, sportschoenen, gewone schoenen, sokken, shirts met lange- en korte mouwen, joggingbroeken en sportkleding. Winterjassen worden al door een bedrijf uit Maassluis gedoneerd.

++ De kleding kan gedoneerd worden bij:

 • Voedsel-/Kledingbank (P.J. Troelstraweg 6) op op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag (09:00 — 12:00 uur)
 • Kringloopwinkel De Doorsluizer (Anne de Vriesstraat 6-12.) op dinsdag, woensdag en vrijdag (13.30 — 16.00 uur)
 • Maassluise ontmoetingsplaats Tiptop voor Nop

Alvast Hartelijk bedankt


Diaconale Rondgangcollecte 2021 doelen: tot 1 december 2021 OPBRENGST

 • Voedselbank Maassluis
 • Rudolphstichting – De Glind
 • Mercyships; Medische zorg voor ieder
  — —- — Voor meer info, klik hier voor de Project-pagina van de Diaconie

De Rondgangcollecte 2021 heeft t/m november 2021 ruim € 14.000 opgebracht.
Naar de afzonderlijke doelen is elk € 4750,– overgemaakt.
Van harte bedankt voor uw bijdrage.

== Algemene Middelen / Plaatselijke ondersteuning

Het is fijn dat we als kerkgemeenschap weer onder voorwaarden bij elkaar mogen komen zoals we gewend zijn. Maar er zijn ook mensen onder ons in de knel geraakt met allerlei problemen en de hulp inroepen van de diaconie.
Daarom wordt deze collecte van harte aanbevolen voor alle nood binnen en buiten onze gemeenschap.

== Voor meer info over de projecten , zie de Algemene Diaconie webpagina. (klik hier)

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte! Via nieuwsbrief ‘de Kerkwijzer‘ informeren we je graag, zowel digitaal* als op papier*.  In de Groote Kerk is ook de ‘Zondagsbrief’ beschikbaar, met wijknieuws. Interesse? Meld je hieronder aan, dan nemen we contact met je op.
(* voor dit abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd).