Actuele collectedoelen

De komende diensten steunen wij (College van Diaconie + CvK) met onze kerk de volgende doelen:
(JFS 25mei23 )

Zondag 28 mei 2023 ( Pinksteren )

 • 1. Diaconie: Algemene Middelen van de Diaconie.
 • 2. Zending: G.Z.B.  Albanië “ Kerken dragen een steen(tje) bij” (Groote Kerk)
  2. Zending: Zending in Egypte (bijbellezen) (Immanuelkerk met Koningshof)
 • 3. Kerk: Algemeen / Onderhoud (Immanuëlkerk/Koningshof)

Zondag 4 juni 2023 Reguliere diensten

 • Diaconie: Werelddiaconaat (Indonesië)
 • Kerk: Pastoraat
 • Kerk: Algemeen / Onderhoud (Immanuëlkerk/Koningshof)

Zondag 4 juni 2023 Kliederkerk 10:30 Theater Koningshof

 • Bijdrage voor onkosten

== ZIE de TOELICHTINGEN verderop,

Doneer rechtstreeks via de button OF stort via een eigen betaalopdracht naar
NL47 INGB 0000 3952 25 t.n.v. P.G. Maassluis met vermelding van datum.

RONDGANG-collecte 2023 Diaconie

Deze collecte-actie start op 14 mei 2023
De doelen van deze collecte zijn:

 • Recreatie-pastoraat in Hoek van Holland
 • Bartiméusfonds in Zeist
 • Vluchtelingenwerk Maassluis

Voor beschrijving van de doelen zie de flyer of webpagina Diaconie (KLIK HIER)

=== Collecte óók via de kerkapp mogelijk

++ Via de rubriek “GEVEN” op de kerkapp is het mogelijk uw gift per doel per wijk te geven; zie onderstaande beschrijving.

Toelichting (kort)

klik hier voor details op Diaconie-pagina

== G.Z.B.  Zending in Albanië   “ Kerken dragen een steen(tje) bij”

++ Albanië is een land in ontwikkeling. Helaas heerst er nog veel werkloosheid en armoede en zijn de sociale voorzieningen beperkt. Veel Albanezen zijn daarom aangewezen op hulp van familie of andere naasten. Hier ligt een mooie opdracht en kans voor kerken: door uit te reiken naar mensen in nood kunnen ze Gods liefde zichtbaar maken.

== Zending in Egypte ; Bijbellezen

++ Bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen Egypte
Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap leren tienduizenden kinderen tóch Bijbelverhalen.

== Werelddiaconaat (Indonesië) Pastorale en praktische hulp voor migranten

++ De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden van Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar andere Indonesische provincies, of naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld Maleisië. Sommige migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer worden van mensenhandel.

== Algemene Middelen Diaconie / Plaatselijke ondersteuning

++ Het is fijn dat we als kerkgemeenschap bij elkaar mogen komen zoals we gewend zijn. Maar er zijn ook mensen onder ons in de knel geraakt met allerlei problemen en de hulp inroepen van de diaconie. Daarom wordt deze collecte van harte aanbevolen voor alle nood binnen en buiten onze gemeenschap.

== Voor meer info over de projecten , zie de Algemene Diaconie webpagina. (klik hier)

== Vluchtelingenwerk Maassluis

++ VluchtelingenWerk helpt vluchtelingen in Maasssluis een nieuw bestaan op te bouwen. Voor vluchtelingen is het niet altijd gemakkelijk om in Nederland in korte tijd hun draai te vinden. Na het krijgen van een verblijfsvergunning is het belangrijk dat de nieuwkomers geholpen worden om zelfstandig hun weg in de omgeving te vinden. Door de vluchtelingen te begeleiden en hen zelfredzaam te maken, wil VluchtelingenWerk ervoor zorgen dat de nieuwkomers volwaardig deel gaan uitmaken van de maatschappij.

== Noodhulp in Maassluis

++ Noodhulp Maassluis is een samenwerkingsverband van drie Maassluise kerkgenootschappen die het als hun roeping zien de medemens in nood de helpende hand te bieden.
Het doel is het bieden van noodhulp aan inwoners van Maassluis die een acute financiële nood hebben waarvoor geen andere voorziening beschikbaar is.

Dat betekende veel blijde gezichten en volle tassen mee naar huis. Afgelopen vrijdag zagen we vrolijke kinderen die met een tasje vol speelgoed hun laatste vakantieweek in konden gaan.
Dank aan al die organisaties, scholen en inwoners van Maassluis, Maasland en Maasdijk die ons goederen gedoneerd hebben.
Ook in 2023 gaan we een jaar in waar in prijzen stijgen van levensmiddelen en het leven duurder wordt. Voor veel gezinnen en mensen die een beroep op ons doen willen wij in de eerste levensbehoefte kunnen voorzien. We hopen dat jullie ons weer zullen steunen dit jaar.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

RONDGANG-collecte 2023 Diaconie

Deze collecte-actie zal half mei 2023 starten.
De doelen van deze collecte zullen zijn:

 • Recreatie-pastoraat in Hoek van Holland
 • Bartiméusfonds in Zeist
 • Vluchtelingenwerk Maassluis

Voor beschrijving van de doelen zie de flyer of webpagina Diaconie (KLIK HIER)

RONDGANG-collecte 2022 Diaconie

Deze collecte-actie is per 1 november 2022 afgesloten.

.( tussenstand per 31 oktober ruim € 15000,-)

 • Dak- en thuislozenopvang De Elementen in Vlaardingen
 • Diaconaal Centrum Pauluskerk (Rotterdam)
 • Stichting AK Maassluis; humanitaire hulpverlening in Oekraïne

Voor beschrijving van de doelen zie de flyer of webpagina Diaconie (KLIK HIER)


Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte! Via nieuwsbrief ‘de Kerkwijzer‘ informeren we je graag, zowel digitaal* als op papier*.  In de Groote Kerk is ook de ‘Zondagsbrief’ beschikbaar, met wijknieuws. Interesse? Meld je hieronder aan, dan nemen we contact met je op.
(* voor dit abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd).