Actuele collectedoelen

De komende diensten steunen wij (College van Diaconie + CvK) met onze kerk de volgende doelen:
(JFS 29 sept. 23 )

Zondag 1 oktober 2023 (Groote Kerk) ; Profieldiensten

 • Diaconie: Noodhulp voor Marokko en Libië
 • Kerk/Diaconie: Kerk en Israël; ondersteunende activiteiten in Nederland en Israël
 • Kerk: Onderhoud en wijkgebonden activiteiten

Zondag 8 oktober 2023 (Groote Kerk en Immanuëlkerk (samen met Koningshof))

 • Diaconie/Kerk: Missie binnenland; Pioniersplekken PKN breed
 • Kerk: Pastoraat
 • Kerk: Onderhoud / Wijkgebonden aktiviteiten (Immanuëlkerk ; Koningshof)

== ZIE de TOELICHTINGEN verderop,

Doneer rechtstreeks via de button OF stort via een eigen betaalopdracht naar
NL47 INGB 0000 3952 25 t.n.v. P.G. Maassluis met vermelding van datum.

RONDGANG-collecte 2023 Diaconie

Deze collecte-actie is gestart op 14 mei 2023
De doelen van deze collecte zijn:

 • Recreatie-pastoraat in Hoek van Holland
 • Bartiméusfonds in Zeist
 • Vluchtelingenwerk Maassluis

+++ ( TUSSENSTAND per 25 september is € 10.136,- )

Voor beschrijving van de doelen zie de flyer of webpagina Diaconie (KLIK HIER)

=== Collecte óók via de kerkapp mogelijk

++ Via de rubriek “GEVEN” op de kerkapp is het mogelijk uw gift per doel per wijk te geven; zie onderstaande beschrijving.

Toelichting (kort)

klik hier voor details op Diaconie-pagina

== Noodhulpcollecte voor Marokko en Libië

++ Meedogenloos en ongekend hard troffen twee natuurrampen het noorden van Afrika: afgelopen weekend de aardbeving in Marokko en slechts een paar dagen later de allesverwoestende storm in Libië. Kerk in Actie helpt wereldwijd mensen in nood, nu ook in Marokko en Libië.
In beide landen zijn steden en dorpen weggevaagd. De treurige teller staat op vele duizenden doden, gewonden en vermisten. Minstens zoveel mensen zijn hun huis kwijt, dakloos en ontheemd. De ontreddering en het verdriet zijn met geen pen te beschrijven.

== Kerk en Israël; ondersteunende activiteiten in Nederland en Israël

++ De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht.

== Missie binnenland, Pioniersplekken, geheel PKN breed

++ In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, een nieuwe vorm van kerk-zijn. Zoals bijvoorbeeld pioniersplek LUX in Den Haag, waar twintigers en dertigers met elkaar in ontspannen sfeer spreken belangrijke levensvragen.

++ De afgelopen tien jaar ontstonden zo’n 180 pioniersplekken binnen de Protestantse Kerk. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen voor diverse doelgroepen die nu niet kerkelijk betrokken zijn.

== Stichting de Haven

++ Stichting De Haven is er voor moeders, dochters en zussen in de seksindustrie. De Haven biedt veldwerk, prostitutie maatschappelijk werk en een uitstapprogramma op maat. De Haven zoekt deze (voornamelijk) vrouwen op en is respectvol present als stoppen geen optie is.

== Stichting Wenzi

++ 2022 was voor stichting Wenzi een spannend jaar. Het was maar zeer de vraag of we aan onze verplichtingen, aangaande de leerlingen  van het voortgezet onderwijs en de studenten, konden voldoen. We hebben fors in onze uitgaven moeten snijden. Zo kunnen we het ons niet meer veroorloven om de school te ondersteunen met de salarissen voor extra leerkrachten.

Voor een klein deel neemt de  regering dit over. Er zijn 3 nieuwe leerkrachten benoemd, daar waar wij er  10 ondersteunde. Helaas zijn de klassen dus toch weer groter geworden. Ook  moesten we een studenten stop inlassen. Begin 2023  werd duidelijk dat we in ieder geval aan de verplichtingen aangaande de  leerlingen  voortgezet onderwijs en de studenten konden voldoen. Voor ons een hele opluchting. Dit jaar ondersteunen we 148 leerlingen op het voortgezet onderwijs en 24 studenten.

++ In Kenia  heeft het in 2022  helemaal niet geregend. Dit had grote gevolgen voor de drinkwater voorziening en ons landbouw project. Gelukkig is het in mei dan eindelijk gaan regenen.  Het landbouw project heeft hierdoor een enorme boost gekregen. Ze hebben  al één keer kunnen oogsten en doordat er nu ook nog regelmatig buien vallen  hebben ze nog een keer kunnen inzaaien. Laten we hopen dat ook deze planten goed geoogst kunnen worden. Door de verkoop van de oogst heeft de school geld voor het broodnodige onderhoud.

++ Helaas heeft de aanhoudende droogte, gepaard gaande met hoge temperaturen, ervoor gezorgd dat de rubber coating aan de binnenkant van onze grote watertanks verdroogd is. De tanks zijn niet meer waterdicht. daardoor verliezen we op dit moment veel drinkwater . Dit is een regelrechte ramp. Noch de school, noch Wenzi hebben op dit moment de financiële middelen om dit probleem op te lossen.

++ Wilt u ons helpen om dit probleem op te lossen dan kunt u uw gift ,o.v.v. Water, over maken op
Rek.no NL 43INGB0004792598 t.n.v. Stichting Wenzi
Natuurlijk bevelen we ook de collecte van 27 augustus van harte bij u aan
Namens het bestuur van st. Wenzi. Wille de Bruin en Hetty van Dijke

== Algemene Middelen Diaconie / Plaatselijke ondersteuning

++ Het is fijn dat we als kerkgemeenschap bij elkaar mogen komen zoals we gewend zijn. Maar er zijn ook mensen onder ons in de knel geraakt met allerlei problemen en de hulp inroepen van de diaconie. Daarom wordt deze collecte van harte aanbevolen voor alle nood binnen en buiten onze gemeenschap.

== Voor meer info over de projecten , zie de Algemene Diaconie webpagina. (klik hier)

RONDGANG-collecte 2023 Diaconie

Deze collecte-actie is 14 mei 2023 gestart.
De doelen van deze collecte zijn:

 • Recreatie-pastoraat in Hoek van Holland
 • Bartiméusfonds in Zeist
 • Vluchtelingenwerk Maassluis

+++ ( tussenstand per 27 juli is € 9.941,- )

Voor beschrijving van de doelen zie de flyer of webpagina Diaconie (KLIK HIER)

RONDGANG-collecte 2022 Diaconie

Deze collecte-actie is per 1 november 2022 afgesloten.

.( tussenstand per 31 oktober ruim € 15000,-)

 • Dak- en thuislozenopvang De Elementen in Vlaardingen
 • Diaconaal Centrum Pauluskerk (Rotterdam)
 • Stichting AK Maassluis; humanitaire hulpverlening in Oekraïne

Voor beschrijving van de doelen zie de flyer of webpagina Diaconie (KLIK HIER)


Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte! Via nieuwsbrief ‘de Kerkwijzer‘ informeren we je graag, zowel digitaal* als op papier*.  In de Groote Kerk is ook de ‘Zondagsbrief’ beschikbaar, met wijknieuws. Interesse? Meld je hieronder aan, dan nemen we contact met je op.
(* voor dit abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd).