Diaconale Collecten

Uitgebreide omschrijvingen WEKELIJKSE collectes ( JFS24mei2023 )

Mededelingen van het College van Diakenen

Collecte giften kunt u storten op bank nr. NL47 INGB 0000 3952 25 t.n.v. P.G. Maassluis.
Uw gift is van harte welkom en wordt verdeeld over de verschillende actuele collectedoelen van de kerk en diaconie.
Of ga naar  www.pknmaassluis.nl/algemeen/giften/actuele-collecte
(korte link: www.pknmaassluis.nl/collecte)
Of druk button:

We gaan er van uit dat we allemaal deze zo belangrijke collectes op deze manier mogen blijven ondersteunen.


Diaconale collectes

== Op zondag  28 mei ( Pinksteren) is in de Groote Kerk , Immanuelkerk met Koningshof
De 1e collecte bestemd voor Algemene Middelen van de Diaconie.
De 2e collecte bestemd voor G.Z.B.  Albanië “ Kerken dragen een steen(tje) bij” (Groote Kerk)
De 2e collecte bestemd voor Zending in Egypte (Immanuelkerk met Koningshof)

== Op zondag  4 juni is in de Groote Kerk , Immanuelkerk en Koningshof
De 1e collecte bestemd voor Werelddiaconaat (Indonesië)

== G.Z.B.  Zending in Albanië   “ Kerken dragen een steen(tje) bij”

++ Albanië is een land in ontwikkeling. Helaas heerst er nog veel werkloosheid en armoede en zijn de sociale voorzieningen beperkt. Veel Albanezen zijn daarom aangewezen op hulp van familie of andere naasten. Hier ligt een mooie opdracht en kans voor kerken: door uit te reiken naar mensen in nood kunnen ze Gods liefde zichtbaar maken.

++ Waarom is dit project nodig?
De protestants-evangelische gemeenten in Albanië beslaan ongeveer een half procent van de totale bevolking. Met 400 gemeenten zijn zij klein in aantal maar wel krachtig! Binnen de sociaaleconomische uitdagingen willen deze christelijke gemeenten van diaconale betekenis zijn voor mensen in hun dorp of wijk. De ideeën die zij bedenken – en de GZB graag ondersteunt – zijn: kleine werkgelegenheidsinitiatieven (small business), voedselhulp en zaaigoed, verslavingszorg en (para)medische zorg in afgelegen gebieden waar mensen in armoede verstoken zijn van basis medische hulp. Albanezen en Albanese organisaties met knowhow worden bij deze plannen betrokken.

== Zending in Egypte ; Bijbellezen

++ Bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen Egypte

Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap leren tienduizenden kinderen tóch Bijbelverhalen.

++ Elk kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse vragen. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe. Een feest van hoop!  

== Werelddiaconaat (Indonesië) Pastorale en praktische hulp voor migranten

++ De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden van Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar andere Indonesische provincies, of naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld Maleisië. Sommige migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer worden van mensenhandel.

++ De Timorese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over veilige migratie, zet economische
projecten op zodat mensen minder snel migreren en biedt pastorale en praktische hulp aan getraumatiseerde slachtoffers.

Meer informatie op kerkinactie.nl/collecte

== Noodhulp Diaconaal Platform Maassluis

++ Het Platform van kerken is een laagdrempelige samenwerkingsvorm voor alle kerken in Maassluis. Er is een moderamen dat vier vergaderingen per jaar voorbereidt en ook een soort dagelijks bestuur vormt. In de vergaderingen komen vertegenwoordigers van de kerken bij elkaar om allerlei zaken (die alle of veel kerkgemeenten aangaan) te bespreken. Zoals bijvoorbeeld de (winteravond)lezingen, de voorbereiding van de Week van Gebed en de gezamenlijke startdienst en kerstacties. Bovendien is het Platform aanspreekpunt geworden voor de Gemeente en maatschappelijke organisaties.

Vanwege de vele initiatieven en overlappingen op diaconaal terrein is het Diaconaal Platform opgericht. Hierdoor vindt overleg plaats tussen afgevaardigden van de kerken en St. BOOM (schuldhulpmaatje), St. Present, Mantelzorg, Het Noodhulpfonds, Voedselbank, Vluchtelingenhulp .

== Voedselhulp vluchtelingen in Zuid-Soedan

++ De opbrengst is bestemd voor de hulpverlening aan terugkerende vluchtelingen in Kajo-Keji (Zuid-Soedan).
Jarenlang woonden veel Zuid-Soedanezen in vluchtelingenkampen in Oeganda. Gevlucht voor het geweld in hun eigen land. Totaal afhankelijk van hulp. Nu het in hun eigen land weer veiliger is, willen we hen graag helpen om terug te keren. Daarvoor is het belangrijk dat er goed onderwijs is voor de kinderen en dat families weer voedsel kunnen verbouwen.

++ De GZB werkt samen met de Anglicaanse Kerk van Zuid-Soedan in de regio Kajo-Keji. Deze kerk is inmiddels teruggekeerd naar haar thuisbasis. Veel mensen blijven echter in de vluchtelingenkampen wonen, onder meer omdat hun kinderen in Zuid-Soedan nog niet naar school kunnen. We willen de kerk daarom graag helpen bij het heropenen van de scholen. Daarvoor moeten beschadigde scholen worden gerenoveerd, is er lesmateriaal nodig en een salaris voor de leerkrachten.
Ook wil de kerk hulp geven aan families die terugkeren bij het opnieuw bewerken van een stukje grond voor hun levensonderhoud. Er wordt zaaizaad uitgedeeld en trainingen gegeven om organisch te verbouwen. De inflatie in Zuid-Soedan is enorm en daardoor zijn de prijzen voor voedsel en brandstof voor veel vluchtelingen niet meer te betalen. De kerk wil eerstelijns hulp verlenen waar dat nodig is

++ Ditteke den Hartog (Programmaleider GZB in Zuid-Soedan):
“We bezochten Bori, een gebied waar 290 boeren hulp kregen bij het herstarten van hun landbouwactiviteiten. De boeren die we ontmoetten, vertelden dat ze zelf al aan de slag waren gegaan in het eerste regenseizoen, maar helaas was de oogst niet goed geweest. Het zaad dat de kerk gaf om een aantal hectares in te kunnen zaaien, kwam precies op tijd voor het tweede seizoen. De zaden die de kerk gekocht had, waren van enorm goede kwaliteit, aldus de boeren. Het zaad was goed ontkiemd, en nu was het hopen op en bidden voor goede regens. De boeren waren ook blij met de nieuwe vaardigheden die ze hadden aangeleerd over hoe te planten.”

Helpt u de kerk in Zuid-Soedan bij haar initiatieven om nieuw perspectief te bieden aan de terugkerende vluchtelingen?

== Ondersteuning Kliederkerk

++ Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn. Samen met kinderen én jongeren ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. In kliederkerk ontdekken jong en oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.
Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong én oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken.

== Noodhulp in Oekraïne

++ Kerk voor de samenleving Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de aanhoudende oorlog zet alles op zijn kop. Raketaanvallen verwoesten steeds meer de infrastructuur, elektriciteit valt continu uit, huizen blijven onverwarmd, er is onvoldoende drinkwater en de voedselvoorziening is in gevaar.

Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Samen met hulporganisaties doen ze er alles aan om mensen in nood te kunnen helpen. Overal in het land worden gaarkeukens ingericht, maar ook mobiele ruimtes waar mensen even kunnen opwarmen en een kopje koffie of thee kunnen drinken. De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Bijna 18 miljoen in Oekraïne hebben humanitaire hulp nodig. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL89 ABNA 0457 457 457,
 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Kerk voor de samenleving in Oekraïne’.

== Stichting de Haven

++ Stichting De Haven is er voor moeders, dochters en zussen in de prostitutie. Wij willen mensen in het prostitutiecircuit inspireren, hoop bieden en ondersteunen. We zoeken deze vrouwen op, zijn er voor hen en blijven tot ze kunnen gaan. Dat doen we onder andere met:

Prostitutie maatschappelijk werk
Onze maatschappelijk werkers bieden praktische en psychosociale begeleiding bij diverse problemen. Hierin werken we bijvoorbeeld samen met huisartsen, GGD of schuldhulpverleners. We zien dat veel vrouwen niet weten wat hun rechten en plichten zijn. Veel van hen spreken de Nederlandse taal niet wat maakt dat ze in een kwetsbare positie zitten. We helpen onder andere op het gebied van:
Financiën en administratie; Veel vrouwen hebben hoge schulden en ze hebben vaak geen goede boekhouding.
Huisvesting; We zien dat vrouwen vaak te hoge huur moeten betalen, ze hebben problemen met hun huurcontract of staan zelfs niet ingeschreven bij de gemeente.
Gezondheid; Denk aan verslaving, psychische en/of lichamelijke klachten;
Levensvragen; Soms spelen er schuldgevoelens, hebben vrouwen vragen over God of over hun identiteit.
Door met de vrouwen te werken aan een stabiele basis, werken we samen aan een gezonde toekomst. Daarbij gaan we ver in de behartiging van hun belangen.

== Stichting Elim

++ Stichting Elim is een kleinschalig initiatief uit Maassluis en ondersteunt een belangrijk project voor kinderen in Anjungan, West-Kalimantan, Indonesië. Onze twee voornaamste activiteiten zijn het onderhouden van een kinderhuis en een agrarische school. Onze zuster organisatie in Indonesië draagt zorg voor het dagelijks bestuur van deze twee projecten.

++ Doelgroep en de hulpvraag
Elim richt zich voornamelijk op kinderen die al heel jong hun ouders moeten missen. Ook zijn er zwerfkinderen waarvan de ouders niet voor hen kunnen zorgen. De kinderen in kinderhuis Elim weten dikwijls niet wanneer zij geboren zijn. De meeste kinderen hebben traumatische ervaringen achter de rug. Helaas zijn de kinderen al rond de tien jaar als blijkt dat het heel slecht gaat met ze.
In deze uithoek van Indonesië zijn er geen lokale autoriteiten die zorg verlenen waardoor de bevolking is aangewezen op voornamelijk particulier initiatief waarop Elim zich richt.

++ MissieStichting Elim richt zich op het geven van liefde en aandacht voor kinderen die geen thuis meer hebben. Kinderen hebben iemand nodig die hen als in een familie laat opgroeien en hen een kans biedt op een betere toekomst. Daarnaast is onderwijs en voorbereiding op een baan een belangrijke taak. Kinderen wonen in het kinderhuis waar zij een veilig onderdak krijgen, eten, opvoeding, passend  onderwijs, (school)kleding, medische zorg en alles wat nodig is om een beter leven te krijgen. Stichting Elim stelt alles in het werk om ons kinderhuis en de school en wat hier voor nodig is in stand te houden.

++ Dit is Milianti, 16 jaar. Ze komt van ver weg: kampong Sekilap. Haar ouders leven niet meer.
Ze zit op onze landbouwschool en zou medicijnen willen willen studeren. Ze houdt erg van badminton en is dol op kip met meegoreng.
++ Van de opbrengst van de diaconie is onder andere deze meisjes slaapkamer gerenoveerd. Het is een enorme renovatie van het moeder-huis en vanwege de vochtige situatie in de tropen rot er veel hout weg

++ In de “Geraha” wordt iedere zondag een kerkdienst gehouden. De kinderen verzorgen zelf de muziek. Iedere ochtend om 5.00 uur is er een morgen gebed. De dag begint om 6.00 met school.
Ook dit gebouw moet weer gerenoveerd worden.

++ Kinderhuis Elim Kalimantan, maart 2023.
In het Kinderhuis Elim worden de kinderen in gezinsverband liefdevol opgenomen en opgevoed. Het doel is de kinderen een echt thuis te geven.
Op dit moment wonen er 20 kinderen. Vanwege Corona zijn er geen kinderen bij Elim komen wonen. Wij verwachten in juni 20 nieuwe kinderen.
De kinderen worden begeleid door het echtpaar Isaac en Nonoi dat ook in het kinderhuis woont. Isaac en Nonoi begeleiden de kinderen op het gebied van persoonlijke verzorging, eten en schoonmaken

== Bangladesh, kansen creëren voor jongeren

++ In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeids-markt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken.
Kerk in Actie gaat samen met een lokale partner-organisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen, bijvoorbeeld als elektricien of computerspecialist, en krijgen daarnaast een training in ondernemers-vaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.

++ Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Bangladesh en
andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kansen voor jongeren Bangladesh.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/jongerenbangaldesh
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

== Zambia, maatjes voor gezinnen zonder ouders

++ Conwa (19) moet voor zijn broertje en zusje zorgen sinds zijn ouders overleden zijn aan aids. Conwa hakte hout voor de bouw, geen vetpot en zwaar werk. Hij  was steeds te moe om te leren. Zijn cijfers op school holden achteruit. Geen mens die hem hielp, uit angst dat hij besmet was met het hivvirus. In Zambia zijn zo’n 20.000 gezinnen met tieners zoals Conwa als gezinshoofd.

++ Zambiaanse kerken leggen contact met deze gezinnen.
Conwa’s schoolgeld werd betaald, zodat hij zijn middelbare school kon afronden. Toch blijkt geld niet voldoende. Zijn zorgen drukken zwaar op zijn jonge schouders. Gemeenteleden leren nu hoe ze ‘maatje’ kunnen zijn voor tieners zoals Conwa. De 28-jarige Mwakoi is zo’n maatje: iedere twee weken bezoekt hij drie gezinnen waar het oudste kind gezinshoofd is.
Hij geniet van hun vorderingen op school. We collecteren in onze kerk voor dit werk van Kerk in Actie. Dankzij onze steun kunnen meer kinderen gesteund worden en meer maatjes getraind. Laat geen  kind er alleen voor staan!

== Filipijnen-Samar, beroepstraining  van de allerarmsten

++ Samar is een van de armste provincies van de Filipijnen. De GZB ondersteunt de lokale kerk in deze provincie bij het opzetten van trainingen om mensen te helpen om in hun levensonderhoud te voorzien. De trainingen bieden ook gelegenheid om het Evangelie te delen met de deelnemers en hun families.

++ Veel mensen op Samar leven onder moeilijke omstandigheden. Het eiland wordt regelmatig getroffen door natuurgeweld en meer dan 60% van de bevolking leeft in armoede. Door cyclonen worden oogsten aangetast en raken huizen en andere gebouwen beschadigd. Omdat veel mensen afhankelijk zijn van landbouw, is hun levensonderhoud kwetsbaar.

++ Door het bieden van opleidingen en nieuwe mogelijkheden om inkomsten te genereren, helpt de lokale kerk mensen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Denk bijvoorbeeld aan cursussen om kleding te maken of trainingen over verantwoorde landbouw. Na de training is er de mogelijkheid om startmaterialen te krijgen en waar nodig een aanvullende cursus in bijvoorbeeld administratie.  Het belangrijkste doel van het project is om de levens van de allerarmsten in dit gebied te helpen verbeteren. Om mensen aan inkomen te helpen om drie keer per dag te kunnen eten, om hun kinderen naar school te kunnen sturen en om een vaste bron van inkomsten te hebben. Bovendien bieden de trainingen een mogelijkheid om het Evangelie te delen en relaties te leggen.

++ Het verhaal van, Melanie Pajac is 42 en woont in Hibubullao, op het eiland Samar. Ze is moeder van drie kinderen. In 2019 volgde ze de naaicursus in Catubig. Melanie bleek niet alleen erg goed met de naaimachine, maar ook nog eens een flinke dosis leiderschapskwaliteiten te bezitten. Vandaag heeft ze de leiding over de coöperatieve groep voor kleermakerij en pantoffels.
De GZB wil de kerk op de Filipijnen ondersteunen, omdat ieder kwetsbaar mens telt en op weg geholpen moet worden. Helpt u ons mee bij deze missie.

== Voedselbank Maassluis 2023

++ De beste wensen voor 2023. Dank, heel veel dank aan iedereen die ons op welke manier dan ook,  in 2022  ondersteund heeft. Elke donatie heeft ertoe bijgedragen dat we de cliënten elke week hebben kunnen helpen aan boodschappen. De laatste weken van 2022 was die steun financieel of materieel enorm groot!

++ Dat betekende veel blijde gezichten en volle tassen mee naar huis. Afgelopen vrijdag zagen we vrolijke kinderen die met een tasje vol speelgoed hun laatste vakantieweek in konden gaan.
Dank aan al die organisaties, scholen en inwoners van Maassluis, Maasland en Maasdijk die ons goederen gedoneerd hebben.
Ook in 2023 gaan we een jaar in waar in prijzen stijgen van levensmiddelen en het leven duurder wordt. Voor veel gezinnen en mensen die een beroep op ons doen willen wij in de eerste levensbehoefte kunnen voorzien. We hopen dat jullie ons weer zullen steunen dit jaar.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

== Algemene Middelen Diaconie / Plaatselijke ondersteuning

++ Het is fijn dat we als kerkgemeenschap bij elkaar mogen komen zoals we gewend zijn. Maar er zijn ook mensen onder ons in de knel geraakt met allerlei problemen en de hulp inroepen van de diaconie. Daarom wordt deze collecte van harte aanbevolen voor alle nood binnen en buiten onze gemeenschap.

== Noodhulp Maassluis

++ Noodhulp Maassluis is een samenwerkingsverband van drie Maassluise kerkgenootschappen die het als hun roeping zien de medemens in nood de helpende hand te bieden.

Het doel is het bieden van noodhulp aan inwoners van Maassluis die een acute financiële nood hebben waarvoor geen andere voorziening beschikbaar is.

== Vluchtelingenhulp Maassluis

Lady Anne in de haven van Maassluis

++ Wereldwijd zijn ruim 82 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Sommige vluchtelingen zoeken in ons land bescherming. Wij komen op voor hun belangen en helpen hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland zo ook in Maassluis.

++ Steun vluchtelingen; Een vluchteling laat álles achter, op zoek naar veiligheid. Jouw steun zorgt ervoor dat hij er in Nederland nooit alleen voor staat.

++ Taalheldenprijs voor Syrische Maassluizer ( Overgenomen uit Maassluis in het Nieuws )

Deze week is het de Week van het Nederlands. Een onderdeel daarvan is de Taalheldenprijs. Een landelijke wedstrijd met voorrondes per gemeente. Bij de Taalheldenprijs wordt een bruggenbouwer, een vrijwilliger en een cursist gekozen. Saad werd genomineerd als cursist.

++ Saad Alkassoum (30), één van de Syrische bewoners van de Lady Anne, krijgt7 oktober in bibliotheek de Plantaan de Taalheldenprijs.

Naast Arabisch beheerst Saad ook Engels en Turks. “Ik was drie jaar in Turkije maar praat na een half jaar, al beter Nederlands dan Turks.” Volgens Saad komt dat omdat hij Nederlands durft te praten en fouten durft te maken. “Dat mag. Je mag een fout maken.” Om de Nederlandse taal te leren, laat Saad geen mogelijkheid onbenut, zo blijkt. Want naast dat hij ook eenvoudige boekjes in het Nederlands leest, van YouTube gebruikmaakt, deed hij ook mee met Zing Nederlands met me in Theater Koningshof. Op de vraag of Saad het leuk vindt dat hij Taalheld is geworden,reageert hij bevestigend. “Ja, natuurlijk. Ik ben trots op mijzelf. Als je hard werkt en iets lukt, is dat leuk.” Wat vindt hij eigenlijk van de Nederlandse taal? “Eerlijk gezegd vind ik het een heel interessante taal.”

== Stichting Wenzi

St. Wenzi zet zich in voor beter onderwijs in Kenia. Met uw hulp kunnen wij meubilair, materiaal, betere huisvesting , maar vooral gediplomeerde leerkrachten en vervolgonderwijs voor de armste in Kenia realiseren!

zie ook www.wenzi.nl

== St. Wenzi Ondersteuning extra kosten studenten !!!!!

++ Nu alle deuren weer open gegaan zijn na Corona heeft stichting Wenzi eindelijk weer een bezoek aan Kenia  kunnen plannen. Op 24 september vertrekken Willem en Willie de Bruin  naar Kenia.
Helaas wordt onze vreugde flink getemperd. Door aan de ene kant wegvallende sponsoren, dit door de algehele situatie in Nederland en aan de andere kant fors stijgende kosten in Kenia, verkeert Wenzi financieel in de problemen.

++ In Kenia  wordt er vanaf het begin van dit schooljaar gewerkt met het CBC curriculum. ( Competentie gebaseerd curriculum) Dit is een  onderwijs systeem dat de nadruk legt op de unieke talenten en vaardigheden  van een leerling, dit i.p.v. zich volledig te concentreren op academici en examen-prestaties.                                                                                                                                                      Alle studenten moeten nu een verplichte stage voldoende hebben afgerond voordat ze examen kunnen doen. Voor deze stages moet betaald worden en  zeer regelmatig moet er ook een ongevallen-verzekering afgesloten worden. Hierdoor worden  studiekosten bijna verdubbeld.

Stichting Wenzi heeft 51 studenten. Bij het toekennen van de studiebeurzen waren deze extra kosten nog niet in zicht. Met grote zorgen zien wij de bodem van de kas van Wenzi in zicht komen.

Wij rekenen weer op u en danken u bij voorbaat hartelijk  voor uw bijdrage

Via de collecte of een gift op Rek.nr. NL43INGB0004792598 t.n.v. Stichting Wenzi

== Stichting Boom Maassluis

++ Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken) Maassluis heeft als doel om mensen met (dreigende) geldzorgen de helpende hand te bieden. Niet door geld te geven maar door te helpen je geldzaken weer op orde te krijgen. Onze vrijwilligers, die we Maatjes of SchuldHulpMaatjes noemen, helpen gratis bij het voorkomen of verminderen van geldzorgen.

Denk hierbij aan praktische hulp. Zoals mensen begeleiden bij het krijgen en behouden van het financiële overzicht , begeleiden bij inschakeling van (schuldhulpverlenings)instanties. Maar ook een luisterend oor en morele steun. We helpen dus ook wanneer er (nog) geen schulden zijn, als mensen willen leren beter hun huishoudboekje bij te houden, een budget te maken of bij het uitzoeken op welke financiële tegemoetkomingen mensen recht hebben.

== Voedselbank in Maassluis

++ De voedselbank draait op volle toeren. Elke week wordt geprobeerd om de cliënten een tas met boodschappen mee te geven. Gelukkig lukt dat tot op heden goed. We zijn blij met de opbrengsten van collectes en giften vanuit de kerk. Met deze giften kunnen we zorgen voor de broodnodige aanvulling op het assortiment en kunnen we een deel van de vaste lasten betalen.

Sinds januari staat er een mooie koelwand in de koelversafdeling met twee koeltoonbanken die aangeschaft konden worden vanuit een donatie van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Geen zorgen meer over het koel houden van groente, zuivel en vlees.

Zo maar een casus zodat u weet waar wij tegen aan kunnen lopen:

Op woensdag komt er een mail binnen. Kunnen jullie helpen? Er komt volgende week een baby.
Mevrouw heeft niets. De dames van het kledingbank- en babyspullenbankteam weten dat er nu snel gehandeld moeten worden. Najima komt er zelfs extra voor naar onze locatie, omdat het zo urgent is.
Stel je voor dat de bevalling eerder is. En dat is zo: op vrijdag horen we dat mevrouw is opgenomen en de baby snel wordt gehaald.  Dat betekent dat er snel gehandeld moeten worden. Dus contact opnemen met haar begeleider. Kan zij erin? Kunnen we op vrijdag alles naar het huis brengen? Dan horen we ook dat er geen tafel in huis is en ook geen stoelen. Tevens loopt er een driejarige rond. Uit onze eigen stoelenvoorraad geven we stoelen mee en een opklaptafel. Voor de driejarige gaat er speelgoed mee.

De laatste tijd is dit de derde keer dat er hulp geboden is in een soortgelijke situatie.

++ Het is elke week weer een hele toer om de 230 gezinnen van een gevarieerd voedselpakket te kunnen voorzien. We blij met alles wat er nog binnen komt.
De collecte van deze zondag is voor de voedselbank. Dus geef met een goed gevoel voor dit mooie werk. Of maak een gift over op bank nr. NL64 INGB 0001 21 0107  t.n.v. Stichting Voedselbank Maassluis

++ Voedselpakket bezorgen bij de Voedselbank.
Dit kan op maandag, dinsdag en woensdag tussen 9 en 12 uur en vrijdag tussen 7.30 uur en 15.30 uur.
Pieter Jelle Troelstraweg 6

== Algemene Middelen / Plaatselijke ondersteuning

++ Het is fijn dat we als kerkgemeenschap weer onder voorwaarden bij elkaar mogen komen zoals we gewend zijn. Maar er zijn ook mensen onder ons in de knel geraakt met allerlei problemen en de hulp inroepen van de diaconie.
Daarom wordt deze collecte van harte aanbevolen voor alle nood binnen en buiten onze gemeenschap.
Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?
Hartelijk dank!


== Noodhulp in Maassluis

++ Het Noodfonds Maassluis is een samenwerkingsverband van drie Maassluise kerkgenootschappen, die het als hun roeping zien om de medemens in nood, de helpende hand te bieden. Het Noodfonds issinds september 2018 een stichting  met volledige rechtsbevoegdheid. Gezien haar doelstelling  heeft de stichting de ANBI-status;  zodat giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

  • De financiële middelen komen bijna helemaal vanuit deze kerken.
  • De werkzaamheden van het Noodfonds worden verricht door een team van kundige vrijwilligers.
  • Het Noodfonds biedt hulp in noodsituaties, maar biedt geen structurele hulp.
  • In bepaalde gevallen bestaat de hulp niet (alleen)  uit financiële ondersteuning: het Noodfonds kan ook een bemiddelende rol spelen tussen de aanvrager en verschillende instanties.

Het doel is het bieden van noodhulp aan inwoners van Maassluis die een acute financiële nood hebben  waarvoor geen andere voorziening beschikbaar is.

Diaconale medewerkers die informatie, raad of advies nodig hebben, kunnen ook bij ons terecht.


++ Wie helpen wij ?
Het Noodfonds Maassluis is er voor mensen die niet zijn aangesloten bij één van de Maassluise geloofsgemeenschappen en die in acute financiële nood zijn geraakt en daardoor niet meer beschikken over geld voor hun primaire levensbehoeften. Mensen die een beroep doen op het Noodfonds moeten woonachtig zijn binnen de gemeentegrenzen van  Maassluis. Hulpvragers die buiten Maasluis wonen, worden door ons niet geholpen, maar zijn aangewezen op hulp in hun eigen woonplaats.
++ Waarmee helpen wij ?
Met vouchers / waardebonnen van een van de Maassluise supermarkten om dagelijkse boodschappen te kunnen doen als u echt geen andere mogelijkheid meer heeft.
Met een renteloze lening voor belangrijke kosten waarvoor geen andere (voorliggende) voorziening bestaat.
++ Adviezen en doorverwijzingen
Voor het op orde brengen van de administratie en financiën verwijzen wij door naar onze zusterorganisatie Stichting  BOOM.
++ Contact voor hulpvragen E-mail: info@noodfondsmaassluis.nl


Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte! Via nieuwsbrief ‘de Kerkwijzer‘ informeren we je graag, zowel digitaal* als op papier*.  In de Groote Kerk is ook de ‘Zondagsbrief’ beschikbaar, met wijknieuws. Interesse? Meld je hieronder aan, dan nemen we contact met je op.
(* voor dit abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd).