Diaconale Collecten

Uitgebreide omschrijvingen WEKELIJKSE collectes

Mededelingen van het College van Diakenen

Collecte giften kunt u storten op bank nr. NL47 INGB 0000 3952 25 t.n.v. P.G. Maassluis.
Uw gift is van harte welkom en wordt verdeeld over de verschillende actuele collectedoelen van de kerk en diaconie.
Of ga naar  www.pknmaassluis.nl/algemeen/giften/actuele-collecte
(korte link: www.pknmaassluis.nl/collecte)
Of druk button:

We gaan er van uit dat we allemaal deze zo belangrijke collectes op deze manier mogen blijven ondersteunen.

== Op zondag 24 januari 2021 is
de 1e Collecte in de Groote Kerk en de Immanuëlkerk-Koningshof  voor de Algemene Middelen
de 3e Collecte in de Groote Kerk voor Bartiméus
de 3e Collecte in de Immanuëlkerk-Koningshof  voor Syrië en Wijkgebonden activiteiten

== Op  zondag 31 januari 2021 is
de 1e collecte in Groote Kerk voor de Voedselbank,.
de 1e Collecte in de Immanuëlkerk-Koningshof  voor Syrië en de Voedselbank


Bouw de kerk in Syrië weer op
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest. Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn.
De kerk biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt ze bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van een kerkgemeenschap. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Samen zijn we de kerk in actie en blijven we trouw in onze steun aan zusters en broeders in Syrië.

Bartiméus is een organisatie die zich sinds de oprichting in 1915 verbonden weet met de christelijke levenswaarden. Bartiméus is vernoemd naar de blinde bedelaar in een genezingsverhaal van Jezus (Nieuwe Testament). Bij de christelijke waarden gaat het om waarden als: barmhartigheid, dankbaarheid, gelijkwaardigheid, wederkerigheid, gemeenschapszin, solidariteit, verbinding en compassie. Daarbij staat de mens in relatie tot zijn / haar medemens centraal. Ieder mens is uniek en mag er zijn met zijn / haar persoonlijke eigenschappen. Vanuit deze visie maken wij ons in het bijzonder sterk voor mensen die niet vanzelfsprekend hun plaats in de maatschappij in kunnen nemen. Dat betekent niet dat we ons alleen richten op mensen met een christelijke levensovertuiging en/of dat al onze medewerkers een christelijke achtergrond moeten hebben. Wij stellen ons open op en zetten ons in voor iedereen die de christelijke levenswaarden respecteert en ernaar handelt. Ieder mens met een visuele beperking en/of meervoudige beperking is bij ons welkom evenals eenieder die hen persoonlijk of professioneel ondersteunt.
Een mens leidt niet enkel een zinvol leven als hij zoveel mogelijk is geïntegreerd en maatschappelijk participeert. We willen ieder mens tegemoet treden als iemand met zowel mogelijkheden als beperkingen. Wij zien iedere mens, ook mensen met een beperking, als een kostbaar mens die van waarde is, een mens met een verhaal, met dromen, met karakter en een eigen temperament. Een mens met wie wij een relatie willen aangaan. Het is niet de handicap die telt, het is de mens die ertoe doet. Zijn leven is zinvol, omdat hij is wie hij is. De christelijke levensvisie geeft daarbij een extra dimensie aan ons werk. Wij willen mensen die slechtziend of blind zijn die zorg, onderwijs en/of ondersteuning bieden, waardoor zij op hun eigen unieke wijze tot hun recht kunnen komen. Daarbij gaan we ervan uit dat zij zelf bepalen wat voor hen kwaliteit van leven is.
Een nieuw project.
Heel jonge kinderen kunnen nog niet duidelijk maken wat zij wel of niet kunnen zien. Het is belangrijk om al in een heel vroeg stadium een diagnose te kunnen stellen. Dit om een passende prognose van slechtziendheid en de ontwikkeling ervan te kunnen maken. Blijft het zien gelijk of zal het in de loop van de tijd verbeteren of verslechteren Om deze prognose te kunnen maken is er een gespecialiseerde onderzoekomgeving nodig, een speciaal baby- en peutercentrum voor kinderen met een zeldzame oogaandoening. Bartiméus wil dit project opstarten en kan uw hulp daar goed bij gebruiken. Nu worden er binnen Bartiméus ongeveer 260 kinderen van vier jaar en jonger gezien.

Algemene Middelen
Door alle regelgeving rond het Coronavirus kunnen we als kerkgemeenschap niet meer bij elkaar komen zoals we gewend zijn. Er ontstaat hierdoor ook dat mensen onder ons in de knel raken met allerlei problemen en de hulp inroepen van de diaconie. Daarom wordt deze collecte bij ons alle aanbevolen voor alle nood binnen en buiten onze gemeenschap.

Voedselbank.
Terug naar de gewone openingstijden, terug naar de hectiek van de week, terug naar het op de werkvloer bezig zijn met de voedselbank op donderdag en vrijdag. Dank aan iedereen die het mogelijk gemaakt heeft dat we open konden blijven met kerst en oud en nieuw. Dank aan Buurtpreventie Maassluis voor de organisatie van de inzamelactie in Maassluis. Dank voor een mooi assortiment in de sociale supermarkt!  Zelfs van oliebollen werden we voorzien door Blend, gesponsord door Euro Products en L’eau Vive Home & Fashion.
Helaas, niet terug naar de openstelling van de Non-Foodbank maar toch. Er is een oplossing gevonden om cliënten  te helpen, op een veilige verantwoorde manier met in achtneming  van de coronamaatregelen.
Zo kon er actie genomen worden op aanvragen voor acute noodhulp, daar wordt en moet snel wat meegedaan worden. Ook buiten openingstijden om. Zo werd er een pakket met bed-textiel klaargemaakt en meerdere kledingpakketten. De actie “Warm naar school” kon met wat maatregelen veilig doorgaan, waardoor mooie truien de afgelopen weken uitgedeeld konden worden aan de basisschooljeugd, want op school is het best koud met de ramen open. Na de truien volgen nu de sokken voor de jeugd, met dank aan drie fondsen die dit mogelijk gemaakt hebben. Dank ook aan Funny Kids Store, Moondog en Bohorebel uit Naaldwijk.
Ook de speelgoedbank kan doordraaien met uitgifte. Vorige week vrijdag bijvoorbeeld waren er knutselpakketten waaruit gekozen kon worden en ligt er al een hele planning klaar voor de komende weken.
Komen er aanvragen voor de huisraadbank, ook dan wordt er geholpen.

Natuurlijk, helpen we waar het kan! SAMEN Sterk voor die ander! Dat gezin met kinderen, die alleenstaande jongeman, de alleenstaande moeder met haar kinderen, de man die zijn flexcontract kwijt is geraakt.

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

Delen

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte! Via nieuwsbrief ‘de Kerkwijzer‘ informeren we je graag, zowel digitaal* als op papier*.  In de Groote Kerk is ook de ‘Zondagsbrief’ beschikbaar, met wijknieuws. Interesse? Meld je hieronder aan, dan nemen we contact met je op.
(* voor dit abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd).