PKN Maassluis

Diaconale Collecten

Uitgebreide omschrijvingen WEKELIJKSE collectes ( JFS 13 okt. 2023 )

Mededelingen van het College van Diakenen

Collecte giften kunt u storten op bank nr. NL47 INGB 0000 3952 25 t.n.v. P.G. Maassluis.
Uw gift is van harte welkom en wordt verdeeld over de verschillende actuele collectedoelen van de kerk en diaconie.
Of ga naar  www.pknmaassluis.nl/algemeen/giften/actuele-collecte
(korte link: www.pknmaassluis.nl/collecte)
Of druk button:

We gaan er van uit dat we allemaal deze zo belangrijke collectes op deze manier mogen blijven ondersteunen.


Diaconale collectes

== Voor omschrijving van de actuele diaconale collectes, zie webpagina “Actuele collectes” (bereikbaar via bovenstaande knop) (JFS 10 nov 2023)

== Noodfonds / Vluchtelingenhulp Maassluis

++ Wereldwijd zijn ruim 82 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Sommige vluchtelingen zoeken in ons land bescherming. Wij komen op voor hun belangen en helpen hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland zo ook in Maassluis.

== Stichting Wenzi

++ 2022 was voor stichting Wenzi een spannend jaar. Het was maar zeer de vraag of we aan onze verplichtingen, aangaande de leerlingen  van het voortgezet onderwijs en de studenten, konden voldoen. We hebben fors in onze uitgaven moeten snijden. Zo kunnen we het ons niet meer veroorloven om de school te ondersteunen met de salarissen voor extra leerkrachten.

Voor een klein deel neemt de  regering dit over. Er zijn 3 nieuwe leerkrachten benoemd, daar waar wij er  10 ondersteunde. Helaas zijn de klassen dus toch weer groter geworden. Ook  moesten we een studenten stop inlassen. Begin 2023  werd duidelijk dat we in ieder geval aan de verplichtingen aangaande de  leerlingen  voortgezet onderwijs en de studenten konden voldoen. Voor ons een hele opluchting. Dit jaar ondersteunen we 148 leerlingen op het voortgezet onderwijs en 24 studenten.

++ In Kenia  heeft het in 2022  helemaal niet geregend. Dit had grote gevolgen voor de drinkwater voorziening en ons landbouw project. Gelukkig is het in mei dan eindelijk gaan regenen.  Het landbouw project heeft hierdoor een enorme boost gekregen. Ze hebben  al één keer kunnen oogsten en doordat er nu ook nog regelmatig buien vallen  hebben ze nog een keer kunnen inzaaien. Laten we hopen dat ook deze planten goed geoogst kunnen worden. Door de verkoop van de oogst heeft de school geld voor het broodnodige onderhoud.

++ Helaas heeft de aanhoudende droogte, gepaard gaande met hoge temperaturen, ervoor gezorgd dat de rubber coating aan de binnenkant van onze grote watertanks verdroogd is. De tanks zijn niet meer waterdicht. daardoor verliezen we op dit moment veel drinkwater . Dit is een regelrechte ramp. Noch de school, noch Wenzi hebben op dit moment de financiële middelen om dit probleem op te lossen.

++ Wilt u ons helpen om dit probleem op te lossen dan kunt u uw gift ,o.v.v. Water, over maken op
Rek.no NL 43INGB0004792598 t.n.v. Stichting Wenzi
Natuurlijk bevelen we ook de collecte van 27 augustus van harte bij u aan
Namens het bestuur van st. Wenzi. Wille de Bruin en Hetty van Dijke

== Algemene Middelen van de Diaconie

++ Het is fijn dat we als kerkgemeenschap bij elkaar mogen komen zoals we gewend zijn. Maar er zijn ook mensen onder ons in de knel geraakt met allerlei problemen en de hulp inroepen van de diaconie. Daarom wordt deze collecte van harte aanbevolen voor alle nood binnen en buiten onze gemeenschap

== Noodhulp Diaconaal Platform Maassluis

++ Het Platform van kerken is een laagdrempelige samenwerkingsvorm voor alle kerken in Maassluis. Er is een moderamen dat vier vergaderingen per jaar voorbereidt en ook een soort dagelijks bestuur vormt. In de vergaderingen komen vertegenwoordigers van de kerken bij elkaar om allerlei zaken (die alle of veel kerkgemeenten aangaan) te bespreken. Zoals bijvoorbeeld de (winteravond)lezingen, de voorbereiding van de Week van Gebed en de gezamenlijke startdienst en kerstacties. Bovendien is het Platform aanspreekpunt geworden voor de Gemeente en maatschappelijke organisaties.

Vanwege de vele initiatieven en overlappingen op diaconaal terrein is het Diaconaal Platform opgericht. Hierdoor vindt overleg plaats tussen afgevaardigden van de kerken en St. BOOM (schuldhulpmaatje), St. Present, Mantelzorg, Het Noodhulpfonds, Voedselbank, Vluchtelingenhulp .

== Noodhulp in Oekraïne

++ Kerk voor de samenleving Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de aanhoudende oorlog zet alles op zijn kop. Raketaanvallen verwoesten steeds meer de infrastructuur, elektriciteit valt continu uit, huizen blijven onverwarmd, er is onvoldoende drinkwater en de voedselvoorziening is in gevaar.

Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Samen met hulporganisaties doen ze er alles aan om mensen in nood te kunnen helpen. Overal in het land worden gaarkeukens ingericht, maar ook mobiele ruimtes waar mensen even kunnen opwarmen en een kopje koffie of thee kunnen drinken. De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Bijna 18 miljoen in Oekraïne hebben humanitaire hulp nodig. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL89 ABNA 0457 457 457,
 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Kerk voor de samenleving in Oekraïne’.

== Stichting de Haven

++ Stichting De Haven is er voor moeders, dochters en zussen in de prostitutie. Wij willen mensen in het prostitutiecircuit inspireren, hoop bieden en ondersteunen. We zoeken deze vrouwen op, zijn er voor hen en blijven tot ze kunnen gaan. Dat doen we onder andere met:

Prostitutie maatschappelijk werk
Onze maatschappelijk werkers bieden praktische en psychosociale begeleiding bij diverse problemen. Hierin werken we bijvoorbeeld samen met huisartsen, GGD of schuldhulpverleners. We zien dat veel vrouwen niet weten wat hun rechten en plichten zijn. Veel van hen spreken de Nederlandse taal niet wat maakt dat ze in een kwetsbare positie zitten. We helpen onder andere op het gebied van:
Financiën en administratie; Veel vrouwen hebben hoge schulden en ze hebben vaak geen goede boekhouding.
Huisvesting; We zien dat vrouwen vaak te hoge huur moeten betalen, ze hebben problemen met hun huurcontract of staan zelfs niet ingeschreven bij de gemeente.
Gezondheid; Denk aan verslaving, psychische en/of lichamelijke klachten;
Levensvragen; Soms spelen er schuldgevoelens, hebben vrouwen vragen over God of over hun identiteit.
Door met de vrouwen te werken aan een stabiele basis, werken we samen aan een gezonde toekomst. Daarbij gaan we ver in de behartiging van hun belangen.

== Stichting Elim

++ Stichting Elim is een kleinschalig initiatief uit Maassluis en ondersteunt een belangrijk project voor kinderen in Anjungan, West-Kalimantan, Indonesië. Onze twee voornaamste activiteiten zijn het onderhouden van een kinderhuis en een agrarische school. Onze zuster organisatie in Indonesië draagt zorg voor het dagelijks bestuur van deze twee projecten.

++ Doelgroep en de hulpvraag
Elim richt zich voornamelijk op kinderen die al heel jong hun ouders moeten missen. Ook zijn er zwerfkinderen waarvan de ouders niet voor hen kunnen zorgen. De kinderen in kinderhuis Elim weten dikwijls niet wanneer zij geboren zijn. De meeste kinderen hebben traumatische ervaringen achter de rug. Helaas zijn de kinderen al rond de tien jaar als blijkt dat het heel slecht gaat met ze.
In deze uithoek van Indonesië zijn er geen lokale autoriteiten die zorg verlenen waardoor de bevolking is aangewezen op voornamelijk particulier initiatief waarop Elim zich richt.

++ MissieStichting Elim richt zich op het geven van liefde en aandacht voor kinderen die geen thuis meer hebben. Kinderen hebben iemand nodig die hen als in een familie laat opgroeien en hen een kans biedt op een betere toekomst. Daarnaast is onderwijs en voorbereiding op een baan een belangrijke taak. Kinderen wonen in het kinderhuis waar zij een veilig onderdak krijgen, eten, opvoeding, passend  onderwijs, (school)kleding, medische zorg en alles wat nodig is om een beter leven te krijgen. Stichting Elim stelt alles in het werk om ons kinderhuis en de school en wat hier voor nodig is in stand te houden.

++ Dit is Milianti, 16 jaar. Ze komt van ver weg: kampong Sekilap. Haar ouders leven niet meer.
Ze zit op onze landbouwschool en zou medicijnen willen willen studeren. Ze houdt erg van badminton en is dol op kip met meegoreng.
++ Van de opbrengst van de diaconie is onder andere deze meisjes slaapkamer gerenoveerd. Het is een enorme renovatie van het moeder-huis en vanwege de vochtige situatie in de tropen rot er veel hout weg

++ In de “Geraha” wordt iedere zondag een kerkdienst gehouden. De kinderen verzorgen zelf de muziek. Iedere ochtend om 5.00 uur is er een morgen gebed. De dag begint om 6.00 met school.
Ook dit gebouw moet weer gerenoveerd worden.

++ Kinderhuis Elim Kalimantan, maart 2023.
In het Kinderhuis Elim worden de kinderen in gezinsverband liefdevol opgenomen en opgevoed. Het doel is de kinderen een echt thuis te geven.
Op dit moment wonen er 20 kinderen. Vanwege Corona zijn er geen kinderen bij Elim komen wonen. Wij verwachten in juni 20 nieuwe kinderen.
De kinderen worden begeleid door het echtpaar Isaac en Nonoi dat ook in het kinderhuis woont. Isaac en Nonoi begeleiden de kinderen op het gebied van persoonlijke verzorging, eten en schoonmaken

== Vluchtelingenhulp Maassluis

Lady Anne in de haven van Maassluis

++ Wereldwijd zijn ruim 82 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Sommige vluchtelingen zoeken in ons land bescherming. Wij komen op voor hun belangen en helpen hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland zo ook in Maassluis.

++ Steun vluchtelingen; Een vluchteling laat álles achter, op zoek naar veiligheid. Jouw steun zorgt ervoor dat hij er in Nederland nooit alleen voor staat.

++ Taalheldenprijs voor Syrische Maassluizer ( Overgenomen uit Maassluis in het Nieuws )

Deze week is het de Week van het Nederlands. Een onderdeel daarvan is de Taalheldenprijs. Een landelijke wedstrijd met voorrondes per gemeente. Bij de Taalheldenprijs wordt een bruggenbouwer, een vrijwilliger en een cursist gekozen. Saad werd genomineerd als cursist.

++ Saad Alkassoum (30), één van de Syrische bewoners van de Lady Anne, krijgt7 oktober in bibliotheek de Plantaan de Taalheldenprijs.

Naast Arabisch beheerst Saad ook Engels en Turks. “Ik was drie jaar in Turkije maar praat na een half jaar, al beter Nederlands dan Turks.” Volgens Saad komt dat omdat hij Nederlands durft te praten en fouten durft te maken. “Dat mag. Je mag een fout maken.” Om de Nederlandse taal te leren, laat Saad geen mogelijkheid onbenut, zo blijkt. Want naast dat hij ook eenvoudige boekjes in het Nederlands leest, van YouTube gebruikmaakt, deed hij ook mee met Zing Nederlands met me in Theater Koningshof. Op de vraag of Saad het leuk vindt dat hij Taalheld is geworden,reageert hij bevestigend. “Ja, natuurlijk. Ik ben trots op mijzelf. Als je hard werkt en iets lukt, is dat leuk.” Wat vindt hij eigenlijk van de Nederlandse taal? “Eerlijk gezegd vind ik het een heel interessante taal.”

== Stichting Boom Maassluis

++ Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken) Maassluis heeft als doel om mensen met (dreigende) geldzorgen de helpende hand te bieden. Niet door geld te geven maar door te helpen je geldzaken weer op orde te krijgen. Onze vrijwilligers, die we Maatjes of SchuldHulpMaatjes noemen, helpen gratis bij het voorkomen of verminderen van geldzorgen.

Denk hierbij aan praktische hulp. Zoals mensen begeleiden bij het krijgen en behouden van het financiële overzicht , begeleiden bij inschakeling van (schuldhulpverlenings)instanties. Maar ook een luisterend oor en morele steun. We helpen dus ook wanneer er (nog) geen schulden zijn, als mensen willen leren beter hun huishoudboekje bij te houden, een budget te maken of bij het uitzoeken op welke financiële tegemoetkomingen mensen recht hebben.

== Voedselbank in Maassluis

++ De voedselbank draait op volle toeren. Elke week wordt geprobeerd om de cliënten een tas met boodschappen mee te geven. Gelukkig lukt dat tot op heden goed. We zijn blij met de opbrengsten van collectes en giften vanuit de kerk. Met deze giften kunnen we zorgen voor de broodnodige aanvulling op het assortiment en kunnen we een deel van de vaste lasten betalen.

Sinds januari staat er een mooie koelwand in de koelversafdeling met twee koeltoonbanken die aangeschaft konden worden vanuit een donatie van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Geen zorgen meer over het koel houden van groente, zuivel en vlees.

Zo maar een casus zodat u weet waar wij tegen aan kunnen lopen:

Op woensdag komt er een mail binnen. Kunnen jullie helpen? Er komt volgende week een baby.
Mevrouw heeft niets. De dames van het kledingbank- en babyspullenbankteam weten dat er nu snel gehandeld moeten worden. Najima komt er zelfs extra voor naar onze locatie, omdat het zo urgent is.
Stel je voor dat de bevalling eerder is. En dat is zo: op vrijdag horen we dat mevrouw is opgenomen en de baby snel wordt gehaald.  Dat betekent dat er snel gehandeld moeten worden. Dus contact opnemen met haar begeleider. Kan zij erin? Kunnen we op vrijdag alles naar het huis brengen? Dan horen we ook dat er geen tafel in huis is en ook geen stoelen. Tevens loopt er een driejarige rond. Uit onze eigen stoelenvoorraad geven we stoelen mee en een opklaptafel. Voor de driejarige gaat er speelgoed mee.

De laatste tijd is dit de derde keer dat er hulp geboden is in een soortgelijke situatie.

++ Het is elke week weer een hele toer om de 230 gezinnen van een gevarieerd voedselpakket te kunnen voorzien. We blij met alles wat er nog binnen komt.
De collecte van deze zondag is voor de voedselbank. Dus geef met een goed gevoel voor dit mooie werk. Of maak een gift over op bank nr. NL64 INGB 0001 21 0107  t.n.v. Stichting Voedselbank Maassluis

++ Voedselpakket bezorgen bij de Voedselbank.
Dit kan op maandag, dinsdag en woensdag tussen 9 en 12 uur en vrijdag tussen 7.30 uur en 15.30 uur.
Pieter Jelle Troelstraweg 6

== Noodhulp in Maassluis
++ Het Noodfonds Maassluis is een samenwerkingsverband van drie Maassluise kerkgenootschappen, die het als hun roeping zien om de medemens in nood, de helpende hand te bieden. Het Noodfonds issinds september 2018 een stichting  met volledige rechtsbevoegdheid. Gezien haar doelstelling  heeft de stichting de ANBI-status;  zodat giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

  • De financiële middelen komen bijna helemaal vanuit deze kerken.
  • De werkzaamheden van het Noodfonds worden verricht door een team van kundige vrijwilligers.
  • Het Noodfonds biedt hulp in noodsituaties, maar biedt geen structurele hulp.
  • In bepaalde gevallen bestaat de hulp niet (alleen)  uit financiële ondersteuning: het Noodfonds kan ook een bemiddelende rol spelen tussen de aanvrager en verschillende instanties.

Het doel is het bieden van noodhulp aan inwoners van Maassluis die een acute financiële nood hebben  waarvoor geen andere voorziening beschikbaar is.

Diaconale medewerkers die informatie, raad of advies nodig hebben, kunnen ook bij ons terecht.

++ Wie helpen wij ?
Het Noodfonds Maassluis is er voor mensen die niet zijn aangesloten bij één van de Maassluise geloofsgemeenschappen en die in acute financiële nood zijn geraakt en daardoor niet meer beschikken over geld voor hun primaire levensbehoeften. Mensen die een beroep doen op het Noodfonds moeten woonachtig zijn binnen de gemeentegrenzen van  Maassluis. Hulpvragers die buiten Maasluis wonen, worden door ons niet geholpen, maar zijn aangewezen op hulp in hun eigen woonplaats.
++ Waarmee helpen wij ?
Met vouchers / waardebonnen van een van de Maassluise supermarkten om dagelijkse boodschappen te kunnen doen als u echt geen andere mogelijkheid meer heeft.
Met een renteloze lening voor belangrijke kosten waarvoor geen andere (voorliggende) voorziening bestaat.
++ Adviezen en doorverwijzingen
Voor het op orde brengen van de administratie en financiën verwijzen wij door naar onze zusterorganisatie Stichting  BOOM.
++ Contact voor hulpvragen E-mail: info@noodfondsmaassluis.nl


Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte! Via nieuwsbrief ‘de Kerkwijzer‘ informeren we je graag, zowel digitaal* als op papier*.  In de Groote Kerk is ook de ‘Zondagsbrief’ beschikbaar, met wijknieuws. Interesse? Meld je hieronder aan, dan nemen we contact met je op.
(* voor dit abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd).