iona > Over ons > Identiteit

Identiteit

Identiteit

Wijkgemeente iona is een open gemeente en actieve geloofsgemeenschap die bol staat van de activiteiten voor alle doelgroepen van jong tot niet zo jong meer. En dat gaat verder dan alleen de kerkdiensten waarin de ontmoeting met God en met elkaar centraal staan. Christen ben je zeven dagen in week en wij menen dat geloven naast belijden ook een werkwoord is. Wij houden ons vast aan het evangelie van Jezus Christus, Gods liefdevolle en waardevolle boodschap voor de wereld. Geloof, hoop en liefde inspireren ons om onophoudelijk te zoeken naar manieren om dat in woord en daad in maar vooral ook buiten de kerk zichtbaar te maken. Dat mogen we doen met verschillende initiatieven en door met veel vrijwilligers uit onze gemeente betrokken te zijn bij sociale en maatschappelijke activiteiten in en buiten Maassluis. Dienstbaar zijn aan de samenleving en omzien naar elkaar zijn hierbij de uitgangspunten.

Breng ons samen, één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Dat zingen we vaak in de kerkdienst en dat maakt duidelijk dat iedereen bij ons welkom is en het maakt niet uit of je God al hebt gevonden, Hem nog zoekt of gewoon nieuwsgiering bent. Loop gerust binnen, je mag in onze wijkgemeente gewoon zijn zoals je bent. We staan ook vermeld op de website Wijdekerk omdat seksuele geaardheid er voor ons niet toe doet. Ook in de keuze van je kleding ben je vrij, draag vooral waarin je je fijn voelt.

We zien de Immanuëlkerk en de verschillende ruimten daarin als een soort herberg in Maassluis die ruimte biedt aan kerkelijke en maatschappelijke activiteiten. Je mag binnenlopen in de Stilteruimte als je behoefte hebt aan wat rust en tijd om te overdenken of om te bidden. Dat kan op donderdag,  vrijdag en zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur. Voor het initiatief Kerk aan de markt zijn de Bethelkerk en de Immanuëlkerk om de beurt open op vrijdag voor een kopje koffie, thee en een gezellig praatje. Dat kan op vrijdagen vanaf eind juni tot en met het weekend van de Furiade (eerste weekend oktober).

We vieren ons geloof in de ontmoeting met de heilige, grote God die als een liefdevolle Vader dicht bij ons wil zijn. In de kerkdiensten of andere bijeenkomsten wordt gezongen, gebeden, zijn er stiltemomenten en is er ruimte voor een persoonlijk gebed of bezinning. De ontmoeting met Hem geeft vreugde en laadt ons weer op. En we hopen dat dit zichtbaar is en ook bezoekers raakt. Naast de wat meer traditionele vieringen experimenteren we met nieuwe vormen die meer bij deze tijd passen en ook meer aansprekend zijn om bijvoorbeeld jongeren en jonge gezinnen actief te (blijven) interesseren. Bij een brainstormsessie over diensten nieuwe stijl ontstond deze woordwolk waarin de elementen te vinden zijn van de kerk van onze dromen. 

De diensten nieuwe stijl, elke eerste zondag van de maand, worden voorbereid door een team en gaan gebeuren onder naam “WeekUp”.

In alle diensten/samenkomsten staat het volgen van Jezus Christus centraal. Dat gaat soms met vallen en opstaan maar het verlangen blijft om meer op Hem te gaan lijken in denken en doen om nog meer te leven naar Gods wil. Lezen uit de Bijbel en daarover met elkaar in gesprek gaan helpt bij het maken van goede keuzes in het dagelijkse leven. Persoonlijke keuzes waartoe het evangelie uitnodigt en die de wereld rechtvaardiger, vrediger en schoner maken en die de wereld zoals God die bedoeld heeft dichterbij brengt. Dat mogen we samen doen en daarbij spelen afkomst, jong of oud, geloofsovertuiging, huidskleur of geaardheid geen enkel rol. We mogen ons bij elkaar thuis voelen als kinderen van één Vader. 

Het beleidsplan gaat geactualiseerd worden. Met deze link kun je het laatst vastgestelde beleidsplan inzien Beleidsplan_wijkgemeente_iona_2013-2016.

Bijbel opengeslagen koffie

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte! Via nieuwsbrief ‘de Kerkwijzer‘ informeren we je graag, zowel digitaal* als op papier*.  In de Groote Kerk is ook de ‘Zondagsbrief’ beschikbaar, met wijknieuws. Interesse? Meld je hieronder aan, dan nemen we contact met je op.
(* voor dit abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd).