Geef

Geef

De kerk zou niet kunnen bestaan zonder de vrijwillige bijdragen van haar leden en vrienden. Wilt u ook bijdragen aan onze geloofsmissie hier in Maassluis, dan is uw bijdrage van harte welkom. 

Legaten

Een belangrijke vraag rond het overlijden is altijd: wat laat ik na? Voor veel mensen is het vanzelfsprekend dat een deel van de erfenis ten goede komt aan goede doelen. De kerk kan zo’n goed doel zijn. Door uw posthume gift kunnen wij zorgen dat de kerk niet alleen iets is van vroeger, maar dat het vooral ook iets is van de toekomst.

Uw gift aan de kerk

Elk jaar is onze kerk bezig om de inkomsten en uitgaven weer in evenwicht te krijgen. Steeds op zoek naar extra inkomsten.

De Belastingdienst heeft speciaal voor mensen, die jaarlijks goede doelen steunen een extra mogelijkheid voor belastingaftrek gecreëerd. Indien de jaarlijkse schenking voor ten minste vijf jaar voor een vast bedrag per jaar wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst (akte), dan is het volledige bedrag aftrekbaar voor de belasting. Wij vragen u dringend om hier gebruik van te maken en het behaalde extra belastingvoordeel (voor een groot deel) aan de kerk te schenken.

Voor ‘gewone’ giften is, zoals u waarschijnlijk wel weet, pas aftrek mogelijk als u per jaar meer schenkt dan 1% van uw (gezamenlijke) jaarinkomen.

Hoe werkt het? Simpel, u vult het formulier dat u van ons krijgt in en levert dit in bij een lid van het College van Kerkrentmeesters. Deze zorgt voor invulling van de overige gegevens. Als u kiest voor een automatische incasso dan zorgt de kerk voor de afboeking per maand, kwartaal of jaar. Wanneer u hier niet voor kiest moet u zelf uw jaarlijkse bijdrage, desgewenst in termijnen, overmaken.

Wat moet u doen bij de belastingaangifte? Op uw belastingaangifte geeft u uw bijdrage aan de Kerk op als ‘periodieke gift’ waardoor deze volledig fiscaal aftrekbaar wordt.  Maakt u gebruik van de ‘Voorlopige Teruggaaf’ dan kunt u het bedrag ook direct hierbij laten meelopen.

Wat kost de akte? Aan deze overeenkomst van periodieke schenking zijn, in tegenstelling tot de vroegere notariële akte, geen kosten verbonden. Als u meer informatie over deze regeling wenst, dan kunt u contact opnemen met Peter Montagne, penningmeester van het College van Kerkrentmeesters.

Namens het college

J.P.(Peter) Montagne
penningmeester

Collectemunten

Als u dat wilt kunt u ook het door u gewenste bedrag aan collectemunten via de schriftelijke overeenkomst laten lopen. Het in de overeenkomst op te nemen jaarbedrag is dan dus een combinatie van een vaste bijdrage aan de Aktie Kerkbalans en een vast bedrag collectemunten gedurende minimaal vijf jaar. In dat geval is het van belang om aan het College van Kerkrentmeesters door te geven wat de splitsing van het door u in de akte opgenomen bedrag is zodat men weet op welk bedrag aan collectemunten u recht hebt en welk bedrag is bestemd voor de Aktie Kerkbalans. U kunt dit middels een zogenaamd splitsingsformulier doorgeven aan een lid van het College van Kerkrentmeesters.

Giften met kwitantie niet langer aftrekbaar

De belastingdienst heeft laten weten dat giften die in contanten worden gegeven tegen afgifte van een kwitantie met ingang van 01-01-2021 niet langer aftrekbaar zijn voor de belasting. De reden is dat er volgens de belastingdienst gemakkelijk fraude mee gepleegd kan worden. Giften die per bankoverschrijving worden gegeven blijven wel aftrekbaar. Voor de uitgifte van collectemunten betekent het dat deze in het vervolg enkel nog per bankoverschrijving besteld kunnen worden. Afhalen kan op het door u op de bankoverschrijving aangegeven afhaaladres: Groote Kerk,
Immanuelkerk, sigarenmagazijn Hartenlust of Christelijke boekhandel Hadassa.

Delen

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte! Via nieuwsbrief ‘de Kerkwijzer‘ informeren we je graag, zowel digitaal* als op papier*.  In de Groote Kerk is ook de ‘Zondagsbrief’ beschikbaar, met wijknieuws. Interesse? Meld je hieronder aan, dan nemen we contact met je op.
(* voor dit abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd).