Platform van Kerken

Het Platform van kerken is een laagdrempelige samenwerkingsvorm voor alle kerken in Maassluis. Er is een moderamen dat vier vergaderingen per jaar voorbereidt en ook een soort dagelijks bestuur vormt. In de vergaderingen komen vertegenwoordigers van de kerken bij elkaar om allerlei zaken (die alle of veel kerkgemeenten aangaan) te bespreken. Zoals bijvoorbeeld de (winteravond)lezingen, de voorbereiding van de Week van Gebed en de gezamenlijke startdienst en kerstacties. Bovendien is het Platform aanspreekpunt geworden voor de Gemeente en maatschappelijke organisaties.

Vanwege de vele initiatieven en overlappingen op diaconaal terrein is het Diaconaal Platform opgericht. Hierdoor vindt overleg plaats tussen afgevaardigden van de kerken en St. BOOM (schuldhulpmaatje), St. Present, Mantelzorg, Het Noodhulpfonds, Voedselbank, Vluchtelingenhulp e.d.

Tijdens de vergaderingen worden kennis én zorgen gedeeld en gezamenlijk naar oplossingen gezocht voor praktische problemen. Hoe mooi is het dat we elkaar als Maassluise kerken op deze wijze kunnen versterken. Samen kunnen we zoveel meer! Heeft u een vraag of opmerking? We vernemen het graag:

E-mail: platformvk.maassluis@gmail.com en contactpersoon: Marja Sonneveld, secretaris

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte! Via nieuwsbrief ‘de Kerkwijzer‘ informeren we je graag, zowel digitaal* als op papier*.  In de Groote Kerk is ook de ‘Zondagsbrief’ beschikbaar, met wijknieuws. Interesse? Meld je hieronder aan, dan nemen we contact met je op.
(* voor dit abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd).