PKN Maassluis

Platform van Kerken

Het Platform van kerken is een laagdrempelige samenwerkingsvorm voor alle kerken in Maassluis. Er is een moderamen dat vier vergaderingen per jaar voorbereidt en ook een soort dagelijks bestuur vormt. In de vergaderingen komen vertegenwoordigers van de kerken bij elkaar om allerlei zaken (die alle of veel kerkgemeenten aangaan) te bespreken. Zoals bijvoorbeeld de (winteravond)lezingen, de voorbereiding van de Week van Gebed en de gezamenlijke startdienst en kerstacties. Bovendien is het Platform aanspreekpunt geworden voor de Gemeente en maatschappelijke organisaties.

Vanwege de vele initiatieven en overlappingen op diaconaal terrein is het Diaconaal Platform opgericht. Hierdoor vindt overleg plaats tussen afgevaardigden van de kerken en St. BOOM (schuldhulpmaatje), St. Present, Mantelzorg, Het Noodhulpfonds, Voedselbank, Vluchtelingenhulp e.d.

Tijdens de vergaderingen worden kennis én zorgen gedeeld en gezamenlijk naar oplossingen gezocht voor praktische problemen. Hoe mooi is het dat we elkaar als Maassluise kerken op deze wijze kunnen versterken. Samen kunnen we zoveel meer! Heeft u een vraag of opmerking? We vernemen het graag:

E-mail: platformvk.maassluis@gmail.com en contactpersoon: Marja Sonneveld, secretaris

Week van gebed voor eenheid 2023 wil verbinding brengen waar racisme voor verdeeldheid zorgt

Maassluis –

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Christenen in de hele wereld komen in de Week van gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Het thema, Doe goed, zoek recht, is dit jaar aangedragen door christenen uit de Amerikaanse staat Minnesota. Ook in Maassluis zijn er gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden, is hartelijk welkom.

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken, SKIN en netwerk MissieNederland. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. De organisaties ontwikkelden materialen voor kerken en christenen, om invulling te geven aan het thema Doe goed, zoek recht. Zo is er een gebedsboekje met dagelijkse overdenkingen en gebedspunten en zijn er materialen beschikbaar voor kinderen en tieners.  Meer informatie hierover is te vinden op www.weekvangebed.nl

Alle samenkomsten beginnen om 19.30 en duren ongeveer een uur.

Zondag 15 januari 2023:
oecumenische startdienst om 10:30 in de Immanuelkerk – Lange Boonestraat 5
Maandag 16 januari 2023:
gebedsbijeenkomst Leger des Heils (LdH) om 19:30 – Noordvliet 61- 63
Dinsdag 17 januari 2023:
gebedsbijeenkomst EGMA Maranathakerk om 19:30 G.A. Brederolaan 49
Woensdag 18 januari 2023:
gebedsbijeenkomst de Ark ( NGK) om 19:30 Rembrandtlaan 2
Donderdag 19 januari 2023:
gebedsbijeenkomst Groote Kerk (PKN) om 19:30 Kerkplein 2
Vrijdag 20 januari 2023:
gebedsbijeenkomst Bethelkerk (CGK) om 19:30 Wagenstraat 9
Zaterdag 21 januari 2023:
– De RKK Petrus en Paulus kerk verzorgt een gebedswandeling om 15:00 start Andreasplein 1
– Afsluitende gebedsbijeenkomst Kompas (Gkv) om 19:30  Ibisstraat 1

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte! Via nieuwsbrief ‘de Kerkwijzer‘ informeren we je graag, zowel digitaal* als op papier*.  In de Groote Kerk is ook de ‘Zondagsbrief’ beschikbaar, met wijknieuws. Interesse? Meld je hieronder aan, dan nemen we contact met je op.
(* voor dit abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd).