iona > Raak betrokken > Dopen, trouwen en rouwen

Dopen, trouwen en rouwen

Dopen en belijdenis

Als er kinderen of volwassenen gedoopt worden is het feest in de kerk. De doop betekent dat je bij God hoort en deel uitmaakt van de kerkelijke gemeente. Het is immers het teken van Gods liefde en trouw. Dat ouders hun kinderen laten dopen komt het meest voor maar als je als volwassene kiest voor een leven met God kun je ook laten dopen. Het dopen gebeurt bij ons in een kerkdienst door een predikant in de Immanuëlkerk. Geef je wens om te laten dopen tijd aan bij een van de predikanten of het Kerkelijk bureau. Die neemt contact met je op om verdere afspraken te maken voor een of meerdere gesprekken voor de doop, je eventuele wensen voor de doop en om uitleg te geven over de doop zelf.  De namen van gedoopte kinderen en volwassenen worden opgeschreven op een dooprol die voor in de kerk hangt en de ouders ontvangen een doopbewijs en een doopkaars. 

Kinderen worden gedoopt in de hoop en vertrouwen dat zij later zelf voor een leven met God kiezen. Als dat gebeurt mag je dat kenbaar maken door belijdenis te doen wanneer je er van overtuigd bent dat een leven met God het mooiste leven is voor jou. Je geloof belijden dat doe je niet zomaar, dat is zeggen waar je op vertrouwt, wat je leven zin geeft. Als je belijdenis doet is het feest, iedereen mag het weten: jij wil bij God horen en Hem dienen. Wil je belijdenis doen? Neem contact op met een van de predikanten of meld het bij het kerkelijk bureau.  

Trouwen

Wanneer stellen op hun trouwdag Gods zegen willen vragen voor hun liefde en keuze voor elkaar is dat heel fijn en daarom werken we daar graag aan mee. In een kerkdienst leg je de keuze voor elkaar bij God, beloof je trouw aan elkaar, en ontvang je zijn zegen. Dat kan in de Immanuëlkerk maar ook op een andere locatie. Gods liefde voor mensen is gelukkig niet aan een bepaalde plaats gebonden of voorbehouden aan een man/vrouw relatie. Je bent van harte uitgenodigd om je huwelijk door een van onze predikanten te laten inzegenen. Vooraf vinden er een of meerdere gesprekken plaats om kennis te maken, over de betekenis van het huwelijk en de kerkelijke inzegening. Je kunt dan ook eventuele wensen voor de dienst of plechtigheid aangeven. Het beste kun je met een van de predikanten contact opnemen of met het Kerkelijk bureau.

Rouwen

Ook wanneer er een geliefde overleden is staan we als wijkgemeente niet aan de zijlijn. Omzien naar elkaar is juist in tijden van groot verdriet en gemis zo nodig. Maar ook een waardig afscheid is heel belangrijk. Daar kan een afscheidsdienst of dankdienst voor het leven in onze kerk of op een andere locatie aan bijdragen. Woorden van meeleven en hoop uit de bijbel kunnen heel vertroostend zijn en helpen in het omgaan met verdriet en maken duidelijk dat de dood niet het laatste woord heeft. De uitvaartdienst kan worden geleid door een predikant of een van de uitvaartpastores. Als je contact opneemt via het telefoonnummer van het uitvaartpastoraat 06 – 18808552 (bereikbaar tussen 09.00 en 22.00 uur) wordt je verder geholpen om de nodige afspraken te maken met een predikant of een van de uitvaartpastores wanneer je wilt dat de kerk een rol speelt bij het afscheid. Tijdens een kerkdienst wordt het overlijden aan de gemeente medegedeeld en op een later tijdstip is er een in memoriam over het leven van het gemeentelid. Dan heeft de familie de mogelijkheid om een kruisje met de naam op te hangen op het gedachtenisbord voor in de kerk. Vaak wordt dan het lied “Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf” gezongen of op verzoek van de familie een ander lied.       

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (gedachteniszondag is eind november) gedenken we de gemeenteleden die in dat jaar gestorven zijn. De familie of nabestaanden worden uitgenodigd voor deze dienst en kunnen nadat de naam van hun overleden dierbare genoemd is een kaarsje voor hem of haar aansteken.

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte! Via nieuwsbrief ‘de Kerkwijzer‘ informeren we je graag, zowel digitaal* als op papier*.  In de Groote Kerk is ook de ‘Zondagsbrief’ beschikbaar, met wijknieuws. Interesse? Meld je hieronder aan, dan nemen we contact met je op.
(* voor dit abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd).