Groote kerk > Over ons > Identiteit

Identiteit

Wij geloven in de God van Israël. Hij is de Schepper van de hemel en de aarde en van ons mensen. Hem is alle macht. In de Bijbel is Zijn onfeilbaar Woord tot ons gekomen. Wij geloven in Jezus Christus als onze Zaligmaker, die voor ons geleden, gestorven en weer is opgestaan uit de dood. Die voor ons voorspraak doet bij Zijn Vader voor ons behoud. Wij geloven in de Heilige Geest die ons overtuigt van onze zondigheid en kracht geeft om te geloven en om in dat geloof te leven. Wij geloven dat in Christus het Koninkrijk van God op aarde gekomen is en komen zal. En dat op de jongste dag de doden zullen opstaan en voor God zullen verschijnen. Wij geloven dat een ieder die in Jezus gelooft er eeuwig leven bij God zal zijn.

De Hervormde Wijkgemeente Groote Kerk maakt deel uit van de wereldwijde gemeente van Jezus Christus en is een plaatselijke gestalte van de heilige algemene Christelijke Kerk. De wijkgemeente ziet het als haar opdracht om in het centrum van de stad aanwezig te zijn met een heldere Bijbelse boodschap. Zij wil een warme aantrekkelijke gemeenschap vormen en mensen inspireren om Jezus Christus na te volgen als Zijn leerlingen in het leven van alle dag. Zij weet zich verbonden met de Gereformeerde belijdenisgeschriften van de kerk en herkent zich in de Gereformeerde Bond en de Confessionele Vereniging. Op de zondagen zijn er twee diensten, in de morgen en in het begin van de avond. De liturgie kent zo veel mogelijk een vaste orde van dienst waarin de verkondiging een vaste plaats heeft.

Bijbel opengeslagen koffie

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte! Via nieuwsbrief ‘de Kerkwijzer‘ informeren we je graag, zowel digitaal* als op papier*.  In de Groote Kerk is ook de ‘Zondagsbrief’ beschikbaar, met wijknieuws. Interesse? Meld je hieronder aan, dan nemen we contact met je op.
(* voor dit abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd).