Groote kerk > Over ons > Organisatie en team

Organisatie en team

De kerkenraad telt op dit moment 17 leden. Naast de predikant zijn er ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters. Eén van de kerkenraadsleden heeft de verantwoordelijkheid voor het jeugdwerk in zijn takenpakket. Ook is één van de kerkenraadsleden benoemd als ambtsdrager met een bijzondere opdracht, te weten: scriba van de Algemene Kerkenraad. De kerkenraad vertegenwoordigt de gemeente in haar volle breedte. Mede wegens vacatures m.b.t. ouderlingen worden deze door bezoekbroeders en -zusters ondersteund.

Uit de leden van de kerkenraad wordt de voorzitter en de scriba gekozen. Afgevaardigden naar de diverse colleges worden jaarlijks gekozen. De predikant, de voorzitter en de scriba zijn lid van het moderamen. Daarnaast hebben een ouderling, diaken en ouderling-kerkrentmeester zitting in het moderamen. Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en is het eerste aanspraakpunt bij beleidszaken en contacten met de Algemene Kerkenraad en beide Colleges.

De kerkenraad streeft naar een open communicatie met de gemeente, waarbij in voorkomende gevallen vertrouwelijkheid wordt gerespecteerd. Voor gemeenteleden moet het duidelijk zijn waar zij met vragen en suggesties terecht kunnen. Van kerkenraadsvergadering wordt een kort verslag gemaakt ter publicatie in de zondagsbrief en/of kerkwijzer. De zondagsbrief wordt gebruikt om vanuit de wijkkerkenraad de gemeente te informeren. Daarnaast is op de website van de Protestantse Gemeente Maassluis en de wijkgemeente veel informatie te vinden.

Heeft u vragen over de gemeente of wilt u iets doorgeven? Neem dan contact op met de scriba van de kerkenraad, de heer Edwin van Muijen, tel.: 06-10879245 of via mail: scribaGK@pknmaassluis.nl

Het bijhouden van de website gebeurt door de heer P. Bouterse. Als er (nieuws-)berichten zijn die het waard zijn om op de website te vermelden, laat het dan weten via mail: p.bouterse@caiway.nl

 

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte! Via nieuwsbrief ‘de Kerkwijzer‘ informeren we je graag, zowel digitaal* als op papier*.  In de Groote Kerk is ook de ‘Zondagsbrief’ beschikbaar, met wijknieuws. Interesse? Meld je hieronder aan, dan nemen we contact met je op.
(* voor dit abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd).