PKN Maassluis

iona
iona > Nieuw hier > Kerkdienst

Kerkdienst

Je bent van harte welkom om een keer een viering mee te maken in de Immanuëlkerk. Maar vaker komen mag natuurlijk ook! In de dienst zoeken we contact met God door middel van gebeden, liederen en de preek. In de preek legt de voorganger de Bijbel uit en geeft overwegingen mee over de betekenis van God en de Bijbel voor het dagelijks leven. De kerkdiensten in de Immanuëlkerk beginnen in de zomertijd om 9.30 uur en in de wintertijd 10.00 uur. Het veranderen van de aanvangstijd gebeurt op de zondag dat de klok een uur verzet wordt voor de zomer- en wintertijd. In de zomervakantie zijn er 6 gezamenlijke diensten met wijkgemeente Koningshof en is er op 3 zondagen geen kerkdienst in de Immanuëlkerk. 

We streven naar gevarieerde diensten met verschillende vormen van begeleiding die inspelen op de behoeften van de verschillende doelgroepen.  

We maken gebruik van een beamer en een groot scherm waarop de liederen en schriftlezingen te zien zijn. We zingen uit het Liedboek voor de Kerken, de Evangelische Liedbundel, de Opwekkingsbundel en uit Hemelhoog, Tussentijds, Taizé, Sela.

De orde van dienst kun je via de link bij de betreffende zondag (onder de knop “actueel”) inzien. 

Kanselmededelingen

Kanselmededelingen kun je voor vrijdag 12.00 uur doorgeven aan de scriba.
Dat kan uitsluitend per e-mail scriba.iona@pknmaassluis.nl of telefonisch 010 – 5910056.

Oppas, kinder- en jeugdnevendienst

Kinderen en jongeren zijn van harte welkom! De Immanuëlkerk heeft diverse activiteiten en ruimtes voor peuters, basisschoolkinderen en jongeren. Voor de kinderen die nog niet naar de basisschool gaan, is er een gezellige oppasruimte met een box, veel speelgoed en aandacht. Hier kunnen kinderen tot 4 jaar onder toezicht spelen tijdens de kerkdienst. Je kunt je kind of kleinkind tijdens de collecten ophalen om ze bij je te hebben bij het slotlied en de zegen. Maar ophalen na de dienst kan natuurlijk ook.

Moment met de kinderen

Tijdens de kerkdienst is er een moment dat de predikant een praatje maakt met de kinderen over het onderwerp van de dienst. Vlak voor de Bijbellezingen nodigt de predikant de kinderen in de basisschoolleeftijd uit om naar voren te komen. Na het zingen van een kinderlied gaan de kinderen en ook de jongeren met het licht van Christus in de vorm van kaarsen, naar hun eigen diensten.  

KinderNevenDienst (KND)

Iedere zondag kunnen de kinderen na het praatje naar hun eigen ruimten. Ze komen weer terug in de kerkzaal tijdens de collecten. Er zijn twee groepen: onderbouw en bovenbouw. 

De tijd wordt besteed aan een Bijbelverhaal (aansluitend bij de kerkdienst), zingen en teken- of knutselwerk over het onderwerp. We gebruiken hierbij de kinderdienstmethode Bijbel Basics. Tijdens de zomermaanden is er ook altijd KND.

JongerenNevenDienst (JND)

Geregeld kunnen ook de jongeren die op het voortgezet onderwijs zitten naar hun eigen nevendienst. Via whatsapp krijgen zij een uitnodiging. Zij vertrekken tegelijk met de jongere kinderen en komen terug na de preek. In hun eigen ruimte kunnen ze chillen, drinken ze thee, kletsen ze met elkaar over de afgelopen week en zijn ze bezig met het onderwerp en de Bijbellezing van die zondag. Dat kan op heel verschillende manieren gebeuren. Soms zijn er ook speciale activiteiten, zoals een project voor een goed doel of een (sportieve) activiteit elders.

Avondmaal

We vieren de Maaltijd van de Heer, het Heilig Avondmaal, 6 keer per jaar. Dat gebeurt met brood (het lichaam van Christus) en wijn of druivensap voor de kinderen (het bloed van Christus). Iedereen (ook niet belijdende leden en kinderen) is welkom om aan het Avondmaal deel te nemen. 

Na de kerkdienst

We vinden het leuk als je na afloop van de kerkdienst nog even blijft hangen om samen een kop koffie of thee te drinken (er is limonade voor de kinderen). Elkaar ontmoeten is zo belangrijk! Leuk om elkaar direct aansluitend aan de dienst te ontmoeten en er misschien over door te praten of gewoon over iets heel anders. De predikant en de ouderling van dienst staan bij de deur om iedereen een goede week te wensen.

Zondagavondzangdiensten

De grootte van de Immanuëlkerk leent zich uitstekend voor de organisatie van zeer druk bezochte Zondagavondzangdiensten. Zo’n zes keer per jaar organiseert een hechte commissie met landelijk goede connecties een zondagavondzangdienst met meestal medewerking van een koor, een bekende organist, een aansprekende voorganger, eventueel aangevuld door muzikale en/of vocale solisten. Een ware en druk bezochte happening, iedere keer weer.

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte! Via nieuwsbrief ‘de Kerkwijzer‘ informeren we je graag, zowel digitaal* als op papier*.  In de Groote Kerk is ook de ‘Zondagsbrief’ beschikbaar, met wijknieuws. Interesse? Meld je hieronder aan, dan nemen we contact met je op.
(* voor dit abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd).