PKN Maassluis

Handige adressen

Zoek je iemand? Grote kans dat je zijn/haar gegevens hieronder vindt.

Secretariaat

Elk kerkbestuur heeft zijn eigen ‘secretaris’. Met een kerkelijk woord noemen wij dat ‘scriba’. Bij wijkgemeente Koningshof is Nel Wilkes de scriba. Adres: Elbe 72, 3144 DR Maassluis, tel. 0617931145. Het handigst is om via de mail contact op te nemen: scribakoningshof@pknmaassluis.nl

De organisatie van wijkgemeente Koningshof wordt uitgevoerd door de wijkkerkenraad.

Die kerkenraad bestaat uit:

Wijkouderlingen

Rien Nieuwstraten  mnieuws@caiway.nl

Ouderling-kerkrentmeesters

Piet van Leerdam picovale@kpnmail.nl
Lourens Kampherbeek j.l.kampherbeek@live.nl

Jeugdouderling

Vacant

Diakenen

Dilo Baauw baauw.002.beer@gmail.com
Peter van der Waal waalpetervander@freeler.nl

Ouderling met bijzondere taak

Jeanette Krug-de Zeeuw jmkrug@kabelfoon.net

Ouderling met een bestuurlijke taak

Nel Wilkes-Post (scriba) wilkesen@kabelfoon.nl

Predikant

ds.Chris Schreuder jmpschreuder@hotmail.com

Kerkelijk werker

Vacant

Jeugdwerker

Tamara Zonnenberg tamarazonnenberg@jeugdwerkpknmaassluis.nl

Notuliste:

vacant

Het contactadres van de kerkenraad is de scriba Nel Wilkes, Elbe 72, 3144 DR Maassluis, mail: scribakoningshof@pknmaassluis.nl, tel. 0617931145

Bloemendienst

Lenie Montagne montagne@kabelfoon.nl

Nel Lock j.lock@caiway.nl

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte! Via nieuwsbrief ‘de Kerkwijzer‘ informeren we je graag, zowel digitaal* als op papier*.  In de Groote Kerk is ook de ‘Zondagsbrief’ beschikbaar, met wijknieuws. Interesse? Meld je hieronder aan, dan nemen we contact met je op.
(* voor dit abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd).