OMZIEN naar ELKAAR

Jezus gaf ons het voorbeeld. Hij zocht vooral mensen op die in de knel zaten of op een andere manier Zijn aandacht vroegen. Hij vraagt je mensen te bezoeken die ziek of eenzaam zijn en mensen te helpen die arm zijn of zelfs honger lijden of in de gevangenis zitten. Dan wordt geloven echt een werkwoord. Op dit deel van onze website laten we je kennismaken op welke manieren wij als christenen naar elkaar omzien. Dat gebeurt binnen onze wijkgemeenten maar ook daar buiten, dichtbij en veraf met aandacht, liefde en zorg voor elkaar of met geldelijke steun.
Met behulp van de collecteopbrengsten of inzameling van houdbare goederen kunnen we vanuit onze wijkgemeente (financiële) ondersteuning geven aan: 

Stichting Voedselbank Maassluis
De stichting draagt bij aan de vermindering van verborgen armoede in Maassluis en het tegengaan van verspilling van levensmiddelen. Huishoudens met een laag inkomen die voldoen aan de gestelde normen kunnen wekelijks boodschappen ophalen. Ook is er een nonfood-, een speelgoed en textiel- en kledingbank. Verder is er een advies- en doorverwijsfunctie.
Meer informatie kun je vinden op www.voedselbankmaassluis.nl

Noodfonds Maassluis
Dit is een samenwerkingsverband van vier Maassluise kerkgenootschappen die het als hun roeping ziet mensen in nood de helpende hand te bieden. Het doel is het bieden van incidentele noodhulp aan inwoners van Maassluis die een acute financiële nood hebben waarvoor op dat moment geen andere voorziening beschikbaar is of eventueel bemiddelen.
Meer informatie op www.noodfondsmaassluis.nl

Stichting Boom Maassluis
Dit is een initiatief van de kerken in Maassluis dat zich ten doel stelt om met vrijwilligers (schuldhulpmaatjes) mensen (ook niet kerkelijk) met geldzorgen bij te staan en te helpen.
Meer informatie op www.stichtingboommaassluis.nl

Stichting Wenzi
Dit initiatief vanuit Maassluis zet zich in voor beter onderwijs in Kenia met meubilair, materiaal, huisvesting en gediplomeerde leerkrachten en vervolgonderwijs voor de armste kinderen. Uit een studiefonds wordt een bijdrage betaald voor school- en studiekosten voor kinderen die naar de primary school mogen. Meer informatie op www.wenzi.nl

Stichting Elim
Dit is een Maassluise stichting die een kinderhuis in Indonesië ondersteunt. Daarin worden pleeg- en zwerfkinderen opgevangen. Met de zorg en aandacht voor huisvesting, scholing, voeding en medische zorg hebben deze kinderen een kans op een beter bestaan.
Meer informatie op  www.stichting-elim.nl

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte! Via nieuwsbrief ‘de Kerkwijzer‘ informeren we je graag, zowel digitaal* als op papier*.  In de Groote Kerk is ook de ‘Zondagsbrief’ beschikbaar, met wijknieuws. Interesse? Meld je hieronder aan, dan nemen we contact met je op.
(* voor dit abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd).