Projecten van KIAM

 

 

 

Project Werelddiaconaat Maand Juni

 

 

ISRAËL – WERKGELEGENHEID VOOR PALESTIJNSE CHRISTENEN

In de omgeving van Bethlehem leven veel mensen in armoede. Om hier iets aan te doen hebben predikanten en andere leidinggevenden binnen de kerk de Shepherd Society opgericht.

De Shepherd Society helpt families met voedsel (van de lokale markt), medicijnen en kleding. Ook zijn er projecten om mensen op weg te helpen zodat ze  hun eigen inkomsten kunnen verwerven.

Per gezin/persoon is het heel verschillend hoeveel geld er nodig is om iemand te helpen. Enkele voorbeelden:

·          Koelkast voor de bakkerij van Maline: € 800,-

·          Naaimachine voor een naaiatelier: € 100,-

·          Elektrische zaag voor een olijfhoutbewerker (in Bethlehem worden door de toeristen veel olijfhouten souvenirs gekocht): € 800,-

Een van hen is Maline. Toen haar man overleed, bleef zij met vier kleine kinderen achter. Maline heeft haar eigen kleine bakkerij in Bethlehem, maar het ontbrak haar aan een goede koelkast met vriezer. Met hulp van de Shepherd Society was zij in staat deze aan te schaffen. Hierdoor kan ze nu haar producten langer bewaren en bespaart ze op haar energierekening. Ze is dankbaar voor de steun die ze heeft ontvangen, waardoor ze nu voldoende inkomen heeft om voor zichzelf en haar kinderen te zorgen.

 

Project Wereldiaconaat Maand Mei

 

Hulp aan Guatemala
Ieder uur krijgt een meisje in Guatemala te maken met seksueel geweld. De meeste daders worden nooit opgespoord of gestraft. Refugio, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil het toenemende huiselijk en seksueel geweld een halt toeroepen. Refugio (voluit: Refugio de la Niñez, Toevluchtsoord voor Kinderen) geeft slachtoffers psychologische begeleiding en hulp bij het doen van aangifte. De politie en lokale overheden krijgen ondersteuning, zodat zij de meisjes op de juiste manier opvangen en doorverwijzen. Ook kaart de organisatie misstanden aan bij de overheid en dringt ze aan op het straffen van daders. Met hulp van Refugio werken de meisjes bovendien aan een zelfstandig bestaan, bijvoorbeeld wanneer ze een (beroeps)opleiding willen volgen. Refugio kan jaarlijks ongeveer dertig meisjes opvangen en begeleiden.

 

Project Wereldiaconaat Maand April

 

 

In West-Kenia zijn kinderen zeer kwetsbaar, onder meer door kinderarbeid, door kindhuwelijken en vroege zwangerschappen, door armoede en door de slechte toegang tot basis- en middelbaar onderwijs. Drie partners van Kerk in Actie komen gezamenlijk op voor de rechten van deze kwetsbare kinderen door:

 

 

 

 

 

 

Collecte doel voor zondag 31 Januari 2016

 

 

Project voor Zimbabwe 2016

Samen op weg naareen betere toekomst.

 

 

In 2015 hebben we in Maassluis ruim $10.000 verzameld voor het kindertehuis van de City Life Church in Harare, Zimbabwe. Het kindertehuis staat in de wijk Kambuzuma. Dat is een stadswijk in het zuidwesten van de stad. Van het projectgeld van 2015 is van alles gedaan in en om het kindertehuis: er is gewerkt aan de muur rondom het complex, er is een nieuwe septic tank gekomen, de sanitaire voorzieningen zijn verbeterd, de buitenkant van het gebouw is geverfd, een deel van het plafond is vernieuwd, en de slaapkamers zijn opgeknapt. Ook is er aan het landbouwproject gewerkt, met name op het gebied van watervoorziening, en de eerste vruchten daarvan zijn reeds verkocht. Namens Kerk in Aktie Maassluis en Martijn van Leerdam hartelijk bedankt voor uw bijdrage via de collecte en donatie. Het is hartverwarmend dat we dit project als gemeente  tot een succes gemaakt hebben.

Vervoersbusje voor het Kindertehuis

 

 

David Mhlambeni, de dominee van de City Life Church. Bracht zijn dank over namens de kerk in Harare. Dankzij onze inspanningen en het verzamelde geld uit de gemeente in Harare zelf is het kindertehuis weer opengegaan. Er zijn inmiddels vijf meisjes gearriveerd, van 7 tot 10 jaar oud. Er is plek voor 15. Het huis richt zich speciaal op meisjes. De kinderen worden door de sociale dienst van de straat geplukt, waar ze leven omdat hun ouders er niet meer zijn, of omdat ze door hun ouders de deur uit zijn gezet. Nu de eerste kinderen weer rondlopen in het tehuis, lopen ze tegen nieuwe problemen aan. Zo moeten de meiden naar school; de school ligt echter zo'n 10 kilometer verderop. De infrastructuur in Harare is ook niet al te best.

Namens Kerk in Aktie Maassluis en de beide wijkgemeentes willen we ook dit jaar in 2016 helpen voor dit overigens 2e hands busje.

 

Om deze kinderen veilig van het kindertehuis naar school te brengen is een bedrag nodig van € 7500,00. Mocht er meer gegenereerd worden dan is dit voor het schoolgeld van deze kinderen.We hopen dat we samen het verschil mogen maken voor een betere toekomst van deze weeskinderen.Vorig jaar hebben vele van ons een donatie gedaan voor dit project ook nu weer bevelen we dit van harte bij jullie aan.

Het rekening nummer van de Stichting KOZA is:

 

NL68TRIO 0198352077

Stichting KOZA is aangesloten bij de duurzame Triodosbank.


 

 

Bouwen aan een muur van hoop.

Wij zijn blij om u te kunnen melden dat we op schema zitten met het project in Zimbabwe.

De collectes hiervoor hebben ( t/m/augustus )een bedrag van € 4284,00 opgeleverd.

Aan giften van gemeenteleden is tot nu toe een bedrag van € 2040,00 gedoneerd.

Voor deze bedragen zijn o.a. zonneboilers en een septic tank aangeschaft. Er zijn nieuwe matrassen vervangen voor de slaapgelegenheid. Veel achterstallig reparatiewerk is gedaan.

In het tuinproject zijn er tomaten, kool, paprika’s en maïs gekweekt en verkocht op de markt. En er is een boomgaard aangepland.

Er is een Prebyteriaanse Children Home thuiszorg programma opgezet voor verweesde en kwetsbare kinderen.

Maar er blijft altijd nog wel iets te wensen over. We gaan door met dit project om dat het ons allen aanspreekt. Er is nog veel hulp nodig om mensen weer een leefbaar bestaan te geven.

Martijn zal bij een volgende gelegenheid wat foto’s van het project in Zimbabwe tonen op de beamer.

We bedanken u namens Kiam ,Stichting Koza en het City Presbyterian

Church Children’s Home voor al uw giften en medeleven.

Project van de maan September

Verbetering kleuteronderwijs 

In Nepal maar ook in veel andere landen is de aandacht voor het onderwijs van kleine kinderen minimaal. En juist in die leeftijd is onderwijs dat meer gericht is op vaardigheden dan op theorie van groot belang. Elk kind is uniek is en elk kind verdient een zorgzame, veilige en stimulerende omgeving waarin het zich kan ontwikkelen. In Nepal adviseert en traint de organisatie ECEC (Early Childhood Education Centre) scholen en leerkrachten op het gebied van kleuteronderwijs. Er worden cursussen georganiseerd voor leerkrachten, onderwijsmethoden en -materiaal ontwikkeld voor de kinderen en de leerkrachten. Scholen worden geadviseerd bij het ontwikkelen van de lesprogramma’s. Ook worden er cursussen georganiseerd voor de ouders. ECEC werkt nauw samen met de Nepalese overheid.

Doelstellingen van het ECEC
1. Het bijdragen in geven van goed onderwijs aan de kinderen in Nepal.
2. Het introduceren van een ‘complete’ manier van lesgeven.
3. Het assisteren van de overheid bij het opzetten van op kinderen afgestemd kleuteronderwijs.
4. Het geven van advies aan directie en leerkrachten.
5. Het helpen bij de ontwikkeling van lesprogramma’s voor kleine kinderen.
6. Het aanbieden van een grote sortering lesmaterialen.
7. Het adviseren over het gebruik van educatieve spelletjes

40 Dagen Project 2015

De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed.

We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.

Samen met vele kerkelijke gemeenten en donateurs voeren we in deze belangrijke kerkelijke periode campagne.

Dit jaar is het thema ‘Open je handen’.

 

http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/thema

samenwerkende_organisaties_40dagentijd.pdf

 

zimbabwe project flyer 2015.pdf

 

 

Landbouwproject  City Life Church  Zimbabwe

Het leven kan bikkelhard zijn.
Er is een groot gebrek aan alles wat het leven waardig maakt.
Als Kerk In Aktie Maasluis willen we hier iets extra´s doen..
Een MUUR bouwen met Stenen van Hoop voor een betere toekomst.

Het begint altijd met een verhaal:
Ds. Martijn van Leerdam vertelt hier het volgende over.
Sinds de zomer van 2010 spant stichting Kerkelijke Opdracht Zuidelijk Afrika (KOZA) zich in voor kerkelijk en sociaal-maatschappelijk werk in Zimbabwe. Dat gebeurt door middel van financiële ondersteuning aan het gezin en werk van ds. David Mhlambeni, predikant van de Presbyteriaanse Kerk in Zimbabwe.
In 2014 maakte ik, na een eerste reis in 2006, opnieuw een reis naar Zimbabwe. Daar ontstond het plan om ook het sociale werk van de City Life Church, de gemeente waar
ds. Mhlambeni aan verbonden is en die zich in het centrum van Harare bevindt, te gaan ondersteunen. De City Life Church is een Presbyteriaanse kerk, verbonden aan de Presbyteriaanse kerk van Zimbabwe.
Het bleek dat deze gemeente al jarenlang verbonden is aan een kindertehuis in de stad, in de wijk Kambuzuma. Als gevolg van de HIV/aidsepidemie en de grote armoede in het land, leven er veel kinderen op straat. In sommige gevallen zijn de kinderen HIV-positief. In bijna alle gevallen gaan ze niet (meer) naar school. Ook zijn veel straatkinderen verslaafd aan het snuiven van lijm. Soms zijn de ouders nog in beeld, soms ook niet. Via het kindertehuis probeert de City Life Church een aantal kinderen een betere toekomst te geven. Er wordt gezorgd voor goede voeding en een normaal dagritme, en de schoolkosten worden door het tehuis betaald.
Momenteel wordt er gewerkt aan een landbouwproject op het omliggende terrein, dat eigendom is van de kerk. Het doel daarvan is om het kindertehuis financieel onafhankelijk te maken. Zo zijn er afgelopen zomer duizenden tomatenplantjes gepoot, en zijn er plannen voor een extra watertank, een paddenstoelenplantage, het vernieuwen van de veiligheidsmuur rondom het perceel, en het bouwen van enkele kleine kassen om andere gewassen te verbouwen
Als Kerk in Actie Maassluis willen we een bijdrage van 6.400 euro, verspreid over een jaar bij een brengen, wat geheel ten goede zal komen aan het landbouwproject van de City Life Church in Kambuzuma. Hiermee zal een muur om de groenplantage gebouwd worden.
Alle H.A. Collectes van de Koningshof en de Immanuelkerk in 2015 worden aan dit doel gedoneerd. In beide kerken zal via de beamer en Kerkwijzer dit project onder de aandacht gebracht gaan worden.
Het verschil wordt gemaakt met kleine stappen, en een project als dit, waarbij zowel in voedselvoorziening als de opvang en scholing van straatkinderen wordt voorzien, geeft hoop op een betere toekomst voor velen.
Soms worden muren afgebroken. Maar nu kunnen we ons steentje bijdragen voor deze
MUUR van Hoop voor een betere toekomst.

 

 

 

 

Project van de maand december 2014

 

 

 

Project van de maand Mei 2014

 

 

Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Mwana Ukundwa zoekt opvangfamilies voor deze kinderen, en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen.

 

Project van de maand Januari 2014

nicaragua_cepad_2.doc

nicaragua_cepad_2.doc

1407

 

Project van de maand Februari 2014

Projecten in de 40 dagentijd 2014

 

 

Laatst gewijzigd op 20 mei 2016.