Taizévieringen

In “de donkere maanden“ van het jaar organiseren wij Taizévieringen. In deze vieringen nemen zingen en stilte een belangrijke plaats in. We zingen liederen van de oecumenische gemeenschap van Taizé, eenvoudige liederen die hun kracht ontlenen aan de herhaling. Er worden een aantal teksten uit de Bijbel gelezen en we bidden met elkaar, dit allemaal in de traditie van Taizé.
De vieringen vinden afwisselend plaats in de Petrus en Pauluskerk en de Immanuëlkerk.

De eerste viering in dit seizoen wordt gehouden in de Petrus en Pauluskerk op zondag 14 oktober. Aanvang 17.00 uur, de kerk is open om 16.30 uur. Na afloop is er een collecte om de kosten te dekken. Jij, u bent van harte uitgenodigd deze viering met ons mee te maken.
Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken.

Om de zang in de viering te ondersteunen, is er tijdens de viering een koor. Heb je zin om een keer mee te zingen, dan ben je van harte welkom. We oefenen voor de viering en starten daarmee om 16.15 uur.

De volgende vieringen zijn op:

De voorbereidingsgroep:

Voor meer informatie over Taizé: www.taize.fr/nl

 

Laatst gewijzigd op 12 oktober 2018.