Taizévieringen

In “de donkere maanden” van het jaar wordt er weer maandelijks een Taizé viering gehouden. In een Taizéviering wordt veel gezongen en neemt stilte een belangrijke plaats in. Want stil worden, dat is de kern van een Taizéviering. Tot rust komen en bezig zijn met wat je ten diepste raakt. We zingen liederen van de oecumenische geloofsgemeenschap van Taizé, eenvoudige liederen die hun kracht ontlenen aan de herhaling. Er wordt een kort Bijbelgedeelte gelezen en er worden gebeden uitgesproken, naar de traditie van Taizé. Om de zang in de viering te ondersteunen, is er tijdens de viering een koor. Heb je zin om een keer mee te zingen, dan ben je van harte welkom! We oefenen vóór de viering en starten daarmee om 16.15 uur.

 

Dit winterseizoen zullen er weer vijf Taizévieringen plaats vinden. De vieringen worden om beurten gehouden in de Immanuelkerk en de Andreas, Petrus en Pauluskerk. De eerste viering is op zondag 13 oktober in de Petrus en Pauluskerk. Aanvang van de viering is 17.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken. Jij, u bent van harte welkom!

 

Data volgende vieringen:

Namens de voorbereidingsgroep,

Corien Robbemond, Aag de Nie

 

Voor meer informatie over Taizé: www.taize.fr/nl

 

Laatst gewijzigd op 2 oktober 2019.