Identiteit van de wijkgemeente

 

Wij geloven in de God van Israël. Hij is de Schepper van de aarde en van ons mensen. Hem is alle macht. In de Bijbel is Zijn Woord tot ons gekomen. Wij geloven in Jezus Christus als onze Zaligmaker, die voor ons voorspraak doet bij Zijn Vader voor ons behoud. Wij geloven in de Heilige Geest die ons kracht geeft om te geloven en in dat geloof te leven.

Onze gemeente kent een vrij brede achterban, die verwant is met de Gereformeerde Bond en de Confessionele Vereniging. Wij staan in de Gereformeerde traditie. Wij zijn behoudend, niet omdat wij niet willen veranderen, maar omdat wij hechten aan geloofsprincipes die niet gebonden zijn aan tijd.

De Groote Kerk, met het Garrels-orgel, heeft onze gemeente door de eeuwen heen gekleurd en is een mededrager van onze identiteit. De rijke geschiedenis van de kerk en de uitstraling van het gebouw zetten mensen stil en tonen dat God Zijn gemeente door de eeuwen heen bewaart en bouwt.

Tijdens de kerkdiensten staat de Woordverkondiging centraal. Maar ook de gemeentezang neemt een belangrijke plaats in. Door verkondiging en zang wordt de nadruk gelegd op het verzoenend lijden en sterven en opstanding van onze Here Jezus Christus en wat dat voor betekenis heeft voor ons dagelijks leven.

Wij zijn een levende gemeente, die wervend wil zijn naar alle leeftijden en naar gemeenteleden en anderen. We zijn geen gemeente van uitsluitend de zondag. God verlangt elke dag aandacht. Er zijn dan ook activiteiten die de gemeente door de week, in kleiner en groter verband, bij elkaar brengen. We zien om naar elkaar, in het geloof en het dagelijks leven.

 

Kerkzegel

Sinds vanouds bezit de hervormde gemeente van Maassluis, zoals vroeger veel andere gemeentes in Nederland en daarbuiten, een kerkzegel. In dit kerkzegel is de verbondenheid van kerk en samenleving van Maassluis met de visserij en zeevaart uitgedrukt in de tekst: Heere, behoed ons, wij vergaan. Hoewel de visvangst voor Maassluis verleden tijd is, is de betekenis van het zegel nog steeds actueel: kerk en samenleving zijn nauw met elkaar verbonden en we hebben allemaal Gods kracht nodig.