De Groote Kerk Muzikaal

In de kerkdiensten is er altijd veel plaats voor muziek. Zelfs in de tijd van de Bijbel was muziek al een belangrijk middel om God te loven en te prijzen. Wij prijzen ons gelukkig dat het befaamde Garrelsorgel elke week weer ons zingen begeleidt met zijn verscheidenheid aan klanken. Daarnaast hebben we een muziekgroep en een gelegenheidskoor die bij bepaalde diensten hun medewerking verlenen.

Het Garrelsorgel

Het monumentale Garrelsorgel, in 1732 gebouwd door de beroemde orgelbouwer Rudolf Garrels, is een geschenk van een rijke Maassluise reder, Govert van Wijn. Op de 90ste verjaardag van de schenker, 4 december 1732, werd het orgel overgedragen aan de kerkgemeenschap.

Organist

Sinds 1984 is Jaap Kroonenburg de vaste bespeler van het orgel als de opvolger van Feike Asma. Hij verzorgt ook orgelrondleidingen. Hierbij vertelt hij het één en ander over het orgel en laat hij het orgel horen. De opbrengsten zijn voor het onderhoudsfonds van het Garrelsorgel. Neem voor meer informatie contact op.

Orgelcommissie

De orgelcommissie organiseert al geruime tijd ieder jaar 15 orgelconcerten, een “Open orgeldag” en het Govert van Wijn Orgelconcours rond het Garrelsorgel. Ook brengt de commissie regelmatig cd-opnamen uit. De opbrengsten van de verschillende activiteiten komen ten goede aan de instandhouding en verbetering van het Garrelsorgel. Zie www.garrelsorgelmaassluis.nl.

Het gelegenheidskoor

Het Gelegenheidskoor van de Groote Kerk is niet een zangvereniging in de ware zin van het woord. De naam zegt het al. Het manifesteert zich bij bepaalde diensten. Een viertal zondagen voorafgaand aan de betreffende dienst wordt aansluitend aan de morgendienst gerepeteerd onder de bekwame en enthousiaste leiding van de Maassluise dirigent Leo den Broeder. Het koor bestaat uit enthousiaste gemeenteleden van jong tot iets ouder.

Zaterdag 11 januari   

Op zaterdag 11 januari verleent het gelegenheidskoor medewerking aan de start van de actie Kerkbalans in de Groote Kerk. Het programma begint om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Behalve het gelegenheidskoor zullen ook andere plaatselijke koren hieraan meewerken.

Wilt u de volgende keer ook meezingen? Neem dan contact op met Wim Vogel (w.vogel@kpnplanet.nl). 

Laatst gewijzigd op 8 januari 2020.