Kinderkerstfeest!

Op 23 december vieren we met elkaar het kinderkerstfeest in de Immanuelkerk. We zijn met zo’n 25 kinderen al een aantal weken hard aan het repeteren, zingen en decor aan het bouwen. Het wordt geweldig! Zien we je daar?

Teveel

Bij Marcus 6:30-44: Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder, en hij onderwees hen langdurig. (vers 34) In dit verhaal wordt het Jezus allemaal teveel.  De voortdurende toestroom van mensen, terwijl zijn neef en missionaire partner Johannes net vermoord […]

Kerstmusical 2022

De beste herder ooit “Tabitha houdt niet van het huishoudelijke werk thuis. Ze is het zat dat ze altijd de afwas moet doen. Ze droomt ervan om schaapsherder te worden. Als ze niet hoeft te werken speelt ze samen met haar vriendje Nathan met haar knuffelschapen in de stal naast haar huis en jaagt knuffelwolven […]

Berinnen, kinderen en vruchtbare systemen

Er zijn van die verhalen die je op het eerste gezicht het liefst uit de Bijbel zou scheuren. Kijk en luister mee naar deze preek van ds. Pim Brouwer over 2 Koningen 2:19-25. Deze preek werd gehouden in de Immanuelkerk op 16 oktober 2022.

Gemeenteavond 18 oktober

Op 18 oktober is de hele gemeente van harte uitgenodigd in de Immanuëlkerk om 20:00 uur. Op deze avond willen we onze inzichten tot dusver delen. Inleiding over ‘Hoe willen we kerk zijn?’ Presentatie over onderzoek naar mogelijkheden rond gebouwen Mogelijke scenario’s in kaart gebracht Welke criteria zijn doorslaggevend voor het besluit? Fijn als je […]

Kliederkerk 25 september

Over twee weekjes is er weer Kliederkerk in de Koningshof. Om 10:30 uur inloop, we beginnen om 10:45 met ontdekken. Dit keer is het thema Koning Josia. We gaan het hebben over schatten, bouwen en afbreken en over geheimzinnige oude boeken die in de tempel gevonden worden… Kom je ook? Tot slot nodigen we je […]

Overdenking “hij draaide zich om”

Zondag 22 september opende we het seizoen met een feestelijke startdienst en aansluitend een picknick. ds. Pim Brouwer deelde in zijn preek zijn zorgen over de kerk van Maassluis in het nieuwe seizoen. Welke verwachtingen heb jij van de toekomst? En hoe wil jij daaraan bijdragen? Luister of lees hieronder de preek na.

Een andere manier van kerk-zijn

Door Nico Kuiper Het zal de lezer niet zijn ontgaan. Het bezoek aan traditionele zondagse kerkdiensten is hard achteruitgegaan en neemt nog steeds af. En het ledental van de kerk in z’n algemeenheid loopt eveneens gestaag terug. Gevolg: financiële zorgen en de noodzaak om kerkgebouwen af te stoten omdat kosten voor onderhoud niet meer kunnen […]

Projectinfo PGM 3.0

Het huishoudboekje van de Protestantse Gemeente Maassluis is voor de nabije toekomst niet op orde. De inkomsten dalen en de uitgaven stijgen. We kunnen er niet langer omheen om op gebouwkosten te bezuinigen. We staan voor moeilijke keuzes. Dat vraagt naast voortvarendheid ook grote zorgvuldigheid. We gaan daarbij niet van PGM 1.0 naar PGM 2.0, […]

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte! Via nieuwsbrief ‘de Kerkwijzer‘ informeren we je graag, zowel digitaal* als op papier*.  In de Groote Kerk is ook de ‘Zondagsbrief’ beschikbaar, met wijknieuws. Interesse? Meld je hieronder aan, dan nemen we contact met je op.
(* voor dit abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd).