Welkom bij wijkgemeente Koningshof!

Wijkgemeente Koningshof is de wijkgemeente van Maassluis West. Koningshof bestaat uit zo'n 1800 leden en één kerkzaal. De gemeente komt wekelijks bij elkaar op zondagmorgen in .    wijkcentrum Koningshof, Uiverlaan 20, Maassluis. De kerkdiensten beginnen om 09.30 uur.

KOMT U OP ZONDAG 6 SEPTEMBER  OOK  NAAR DE KERKDIENST IN KONINGSHOF?

Denkt u er dan aan om aan te melden via:
het speciale mailadres:  AanmeldingKH@pknmaassluis.nl   (tot vrijdag 20:00 uur)
of per telefoon:                06-42576934                                         op vrijdag tussen 18 en 20 uur

Van harte welkom op 6 september en bij alle diensten daarna! De dienst begint om 9.30 uur. We horen van de gemeenteleden verschillende berichten. Velen van u kijken er weer naar uit om naar de kerk te kunnen. Anderen zijn nog wat huiverig ‘is het wel veilig’ , ‘is het niet saai als we niet mogen zingen’, ‘zonder de koffie na de dienst is er weinig gelegenheid om elkaar te ontmoeten’. Over de veiligheid kunnen we stellen dat er echt alles aan is gedaan om risico te vermijden. Dat brengt helaas met zich mee dat we ons aan de regels moeten houden die we u al eerder doorgaven. Dus 1,5 meter afstand (niet alleen in de kerkzaal, maar ook bij het binnenkomen en vertrekken), niet zingen, geen gebruik van de garderobe. En geen koffie. Het is helaas niet anders. Toch hopen we met elkaar weer gezegende diensten te mogen vieren. Zondag wordt u ontvangen door een lid van de kerkenraad die uw naam afvinkt op de lijst en daarna is er een team vrijwilligers en kosters om u naar uw plaats te leiden.  Ook voor de dienst op 6 september gaat het op deze manier met vooraf aanmelden. Als er daarna iets wijzigt in de procedure kunt u dat in de volgende Kerkwijzer lezen.

Collecte:
Na de kerkdienst gebruiken we de 3 nooduitgangen in de kerkzaal. Bij die uitgangen is een speciale constructie gemaakt met collectezakken waar u uw gaven kunt geven. De kerkenraad heeft ervoor gekozen om voor de drie doelen: het diaconaal doel van de week, de ‘kerk’ en de wijkkas apart in te zamelen omdat we horen dat u soms b.v. voor een diaconaal doel meer wenst te geven. In de afgelopen maanden was er de mogelijkheid om via een QR code deel te nemen aan de collectie. Die mogelijkheid blijft bestaan. Hieronder ziet u de QR code afgedrukt. Het basisbedrag is 6 euro (meer mag uiteraard) en deze bijdrage wordt verdeeld over de drie doelen.

Onlinediensten.
Het was goed dat er in de afgelopen maanden met de onlinediensten vanuit de Groote Kerk, de kindervoorafdiensten en via Muziek op verzoek vanuit de Immanuelkerk toch middelen gevonden zijn voor contact. Dankbaar zijn we dat een groot aantal mensen zich heeft ingezet om zo gezamenlijk met drie wijken in Maassluis kerk te zijn. De onlinediensten stoppen nu. Uiteraard kunt u wel via www.kerkomroep.nl de diensten ook thuis blijven volgen. Heeft u nog vragen? Bel of mail dan de scriba Nel Wilkes, mailadres: scribakoningshof@pknmaassluis.nl telefoon 0617931145.

Met een hartelijke groet van de kerkenraad wijkgemeente Koningshof
 

Locatie

De kerkdiensten van wijkgemeente Koningshof vinden plaats in multifunctioneel centrum Koningshof, Uiverlaan 20, 3145 XN Maassluis. De overige activiteiten vinden plaats op verschillende locaties: in de Immanuelkerk (wijkgemeente Iona), in andere (kerk)gebouwen in Maassluis West, of bij de mensen thuis.

Laatst gewijzigd op 2 september 2020.